търсене Услуги при заявка "РАЗВОД по Взаимно съгласие Адвокат-Бракоразводни дела" в града Варна

0
РАЗВОД по Взаимно съгласие Адвокат-Бракоразводни дела

pozvanete.bg 1 Варна

РАЗВОДИ- бързи БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА -АДВОКАТ- Търсите бракоразводен адвокат? Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА извършваме РАЗВОДИ по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и бащинство)- минимален адвокатски хонорар Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при: • РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ-ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ-КРАТЪК СРОК НА ПРОЦЕДУРАТА и РАЗВОД по общия исков ред; • вещноправни искове за собственост след развода; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • заместване съгласието на родителя със съдебно решение - при извеждане на дете извън границите на Република България; • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; • установяване или оспорване на произход от дете - • дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка • . Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси Професионално Адвокатско Облужване! за контакти; ЗА КОНТАКТИ: адвокат Тошева, Моб. тел. 0898/ 86 30 44 ;0895 38 48 65 ; 052 / 64 30 92 служ.тел.052/ 64 30 92 Адвокатска Кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ВАРНА ул Княз Николаевич 6 -червения площад, тел.: 0898/ 24 19 77 052/ 64 30 93, htpp:// advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.ph p?cID=3

31.07|21:15

0
РАЗВОД по Взаимно съгласие Адвокат-Бракоразводни дела

pozvanete.bg 1 Варна

РАЗВОДИ- бързи БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА -АДВОКАТ- Търсите бракоразводен адвокат? Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА извършваме РАЗВОДИ по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и бащинство)- минимален адвокатски хонорар Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при: • РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ-ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ-КРАТЪК СРОК НА ПРОЦЕДУРАТА и РАЗВОД по общия исков ред; • вещноправни искове за собственост след развода; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • заместване съгласието на родителя със съдебно решение - при извеждане на дете извън границите на Република България; • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; • установяване или оспорване на произход от дете - • дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка • . Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси Професионално Адвокатско Облужване! за контакти; ЗА КОНТАКТИ: адвокат Тошева, Моб. тел. 0898/ 86 30 44 ;0895 38 48 65 ; 052 / 64 30 92 служ.тел.052/ 64 30 92 Адвокатска Кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ВАРНА ул Княз Николаевич 6 -червения площад, тел.: 0898/ 24 19 77 052/ 64 30 93, htpp:// advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.ph p?cID=3

02.08|20:20

0
РАЗВОД по Взаимно съгласие Адвокат-Бракоразводни дела

pozvanete.bg 1 Варна

РАЗВОДИ- бързи БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА -АДВОКАТ- Търсите бракоразводен адвокат? Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА извършваме РАЗВОДИ по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и бащинство)- минимален адвокатски хонорар Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при: • РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ-ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ-КРАТЪК СРОК НА ПРОЦЕДУРАТА и РАЗВОД по общия исков ред; • вещноправни искове за собственост след развода; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • заместване съгласието на родителя със съдебно решение - при извеждане на дете извън границите на Република България; • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; • установяване или оспорване на произход от дете - • дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка • . Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси Професионално Адвокатско Облужване! за контакти; ЗА КОНТАКТИ: адвокат Тошева, Моб. тел. 0898/ 86 30 44 ;0895 38 48 65 ; 052 / 64 30 92 служ.тел.052/ 64 30 92 Адвокатска Кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ВАРНА ул Княз Николаевич 6 -червения площад, тел.: 0898/ 24 19 77 052/ 64 30 93, htpp:// advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.ph p?cID=3

05.08|20:04

0
РАЗВОД по Взаимно съгласие Адвокат-Бракоразводни дела

pozvanete.bg 1 Варна

РАЗВОДИ- бързи БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА -АДВОКАТ- Търсите бракоразводен адвокат? Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА извършваме РАЗВОДИ по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и бащинство)- минимален адвокатски хонорар Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при: • РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ-ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ-КРАТЪК СРОК НА ПРОЦЕДУРАТА и РАЗВОД по общия исков ред; • вещноправни искове за собственост след развода; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • заместване съгласието на родителя със съдебно решение - при извеждане на дете извън границите на Република България; • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; • установяване или оспорване на произход от дете - • дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка • . Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси Професионално Адвокатско Облужване! за контакти; ЗА КОНТАКТИ: адвокат Тошева, Моб. тел. 0898/ 86 30 44 ;0895 38 48 65 ; 052 / 64 30 92 служ.тел.052/ 64 30 92 Адвокатска Кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ВАРНА ул Княз Николаевич 6 -червения площад, тел.: 0898/ 24 19 77 052/ 64 30 93, htpp:// advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.ph p?cID=3

06.08|21:02

0
РАЗВОД по Взаимно съгласие Адвокат-Бракоразводни дела

pozvanete.bg 1 Варна

РАЗВОДИ- бързи БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА -АДВОКАТ- Търсите бракоразводен адвокат? Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА извършваме РАЗВОДИ по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и бащинство)- минимален адвокатски хонорар Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при: • РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ-ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ-КРАТЪК СРОК НА ПРОЦЕДУРАТА и РАЗВОД по общия исков ред; • вещноправни искове за собственост след развода; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • заместване съгласието на родителя със съдебно решение - при извеждане на дете извън границите на Република България; • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; • установяване или оспорване на произход от дете - • дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка • . Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси Професионално Адвокатско Облужване! за контакти; ЗА КОНТАКТИ: адвокат Тошева, Моб. тел. 0898/ 86 30 44 ;0895 38 48 65 ; 052 / 64 30 92 служ.тел.052/ 64 30 92 Адвокатска Кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ВАРНА ул Княз Николаевич 6 -червения площад, тел.: 0898/ 24 19 77 052/ 64 30 93, htpp:// advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.ph p?cID=3

10.08|09:03

0
РАЗВОД по Взаимно съгласие Адвокат-Бракоразводни дела

pozvanete.bg 1 Варна

РАЗВОДИ- бързи БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА -АДВОКАТ- Търсите бракоразводен адвокат? Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА извършваме РАЗВОДИ по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и бащинство)- минимален адвокатски хонорар Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при: • РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ-ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ-КРАТЪК СРОК НА ПРОЦЕДУРАТА и РАЗВОД по общия исков ред; • вещноправни искове за собственост след развода; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права • заместване съгласието на родителя със съдебно решение - при извеждане на дете извън границите на Република България; • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; • установяване или оспорване на произход от дете - • дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка • . Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси Професионално Адвокатско Облужване! за контакти; ЗА КОНТАКТИ: адвокат Тошева, Моб. тел. 0898/ 86 30 44 ;0895 38 48 65 ; 052 / 64 30 92 служ.тел.052/ 64 30 92 Адвокатска Кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ВАРНА ул Княз Николаевич 6 -червения площад, тел.: 0898/ 24 19 77 052/ 64 30 93, htpp:// advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.ph p?cID=3

27.08|18:43

0
РАЗВОД-АДВОКАТ-ИЗДРЪЖКА-РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

pozvanete.bg Варна

бързи РАЗВОДИ Aдвокат-БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА- - БЪРЗИ И ОБИКНОВЕНИ РАЗВОДИ иск за Издръжка за УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗДРЪЖКАТА на МИНИМАЛНИ ЦЕНИ-- развод по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (ИЗДРЪЖКА-ОСЪЖДАНЕ И СЪБИРАНЕТО И РОДИТЕЛСКИ ПРАВА- - ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРОМЯНА В РЕЖИМА НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА ОСЪЖДАНЕ ЗА БАЩИНСТВО)- минимален адвокатски хонорар Търсите бракоразводен адвокат? Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА извършваме Бързи РАЗВОДИ, по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗДРЪЖКА-ИСК ЗАПРИЗНАВАНЕ НА БАЩИНСТВО)- минимален адвокатски хонорар- Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при: • развод по взаимно съгласие /ИЗГОТВЯНЕ на СПОРАЗУМЕНИЕ/ и по общия исков ред; • вещноправни искове за собственост след развода; ; иск за Издръжка за УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗДРЪЖКАТА, както и нейното събиране по принудителен ред; • първоначално определяне на издръжка • спор за родителски права, •ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; • установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, •предявяване на искове за установяване на произход от бащата; • пълно и непълно осиновяване; • . ДОМАШНО НАСИЛИЕ-ЗАЩИТА . При спазване на принципите за пълна конфиденциалност, ние Ви предлагаме: Правни консултации;Изготвянe на всички необходими документи и предприемане на съдебни действия срещу извършители на домашно насилие; • - Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси професионално Адвокатско Облужване! за контакти; Адвокатска Кантора 0898 863044 052 643092 ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ВАРНА ул Княз Николаевич 6, ВХ Б http:// advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.php?cID=3

03.08|21:27