търсене Услуги при заявка "РАЗВОД по Взаимно съгласие Адвокат-Бракоразводни дела" в града Варна

0
БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА -АДВОКАТ-ниски цени -развод

bazar.bg 500 Варна

БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА БЪРЗИ РАЗВОДИ- Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА извършваме Бързи РАЗВОДИ, по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и бащинство)-бързи РАЗВОДИ- Издръжка-МИНИМАЛНИ ЦЕНИ-- развод по взаимно съгласие и исков ред, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и бащинство)- минимален адвокатски хонорарТърсите бракоразводен адвокат? Адвокатска кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТС-Адвокат ТОШЕВА с дългогодишна практика в БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при: развод по взаимно съгласие и по общия исков ред; • вещноправни искове за собственост след развода; първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; • спор за родителски права, ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; • установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;• пълно и непълно осиновяване; ДОМАШНО НАСИЛИЕ-ЗАЩИТА При спазване на принципите за пълна конфиденциалност, ние Ви предлагаме: Правни консултации;Изготвяне на всички необходими документи и предприемане на съдебни действия срещу извършители на домашно насилие; Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси професионално Адвокатско Облужване! контакти; Адвокатска Кантора 0898 863044 052 643092 ЕКСПРЕСКОНСУЛТ ВАРНА ул Княз Николаевич 6,ВХ Б http://advokat-tosheva-razvod-varna.eu/index.php?cID=3

21.01|04:30