търсене Услуги при заявка "Изготвяне на хранителен и тренировъчен режим" в града София

0
Изготвяне на хранителен режим

www.olx.bg София

Изготвяне на индивидуален хранителен режим и персонална тренировъчна програма. Хранителен режим - 10лв Тренировъчна програма - 15лв Съобразявам се с Вас и изготвям програмата и режима на база на вашите предпочитания, според това колко свободно време имате и т.н.

30.10|23:22

0
Изготвяне на PowerPoint презентации

bazar.bg София

Предлагам изготвянето на PowerPoint презентации в .ppt и .pptx формати. С възможност за ползване на всички налични ефекти на PowerPoint, добавяне на звуци и аудио, препратки и пр. При договорка, възможност за търсене на материали по темата, по която Ви е нужна презентацията. Цената е по договаряне, в зависимост от обема на желаната презентация, използваните ефекти и функции и времето за изработка. Моля за контакт, ползвайте формата за съобщения или мейл: mariahseveva@gmail.com

30.11|16:13

0
Изготвяне на чертежи на AutoCAD

bazar.bg София

Чертожни услуги - AutoCAD Извършване на услуги свързани с AutoCAD, AutoCAD Mechanical и други. Предлагани услуги: Изготвяне на чертежи в AutoCAD. - проекций(сечения,разрези) - изгледи - детайлни чертежи - сборни чертежи - схеми - диаграми - таблици - машинни чертежи от всякакъв вид и други. Готовите файлове се записават на CD в формат DWG или PDF(по желание на клиента). БОНУС. - Доставката се осъществява чрез куриерска фирма Еконт, като тя е за моя сметка или на лично предаване. Цената е индивидуална спрямо сложноста, обема и времето за изпълнение.

05.11|12:41

1
Изготвяне на дипломни и курсови работи

www.olx.bg София

Изготвям дипломни и курсови работи по счетоводство и контрол.Цени по договаряне.Тел.за връзка 885 - Покажи -

14.10|03:18

0
Изготвяне на планове за евакуация, противопожарни досиета

www.olx.bg София

Фирма "Пожарна Безопасност ЕООД" изготвя планове за евакуация и противопожарни досиета, съгласно Приложение №2 към чл.11, ал.1, от Наредба Iз- 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност. Формати А3 и А4, според изискванията на клиентите! Бързо и качествено обслужване и достъпни цени. Тел.: 02/855 44 77 и 879 - Покажи -

14.11|10:42

0
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ, ПЪЛНОМОЩНИ, НОТАРИАЛНИ ПОКАНИ И ДРУГИ

bazar.bg София

Изготвяне на: пълномощни, предварителни договори, нотариални покани, нотариални актове, приемо – предавателни протоколи, разписки, декларации, запис на заповед и др.; договори за отдаването под наем на недвижими имоти; необходимата документация във връзка с учредяването на етажната собственост и последващото й управление; трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване на трудово правоотношение, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по КТ и др.; брачен договор; завещание; предварителни договори, пълномощни, разписки и договори за Покупко – продажба на Моторно превозно средство /МПС/; предварителни договори, пълномощни, разписки и договори за Покупко – продажба на Превозни средства /ПС/, за които не се изисква нотариална заверка; жалби до полицията и прокуратурата; искови молби; отговор на искова молба; извънсъдебни споразумения; договори за търговска дейност на дружества, във различни икономически сектори: Договор за покупко – продажба на стоки или услуги; Договор за наем; Договор за заем; Договор за лизинг; Договор за прехвърляне на търговско предприятие; Договор за цесия; Договор за дистрибуция; Комисионен договор, Договор за посредничество, Договор за проектиране и др; договори за управление и договори с прокуристи, търговски посредници и упълномощени лица; документи, във връзка с дейността на фирмата – протоколи, заповеди, учредителни договори, решения, покани и др.; документи, във връзка с регистрация на фирми, промени по фирменото дело, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества; писмени претенции до застраховател; писмено възражение срещу отказ за изплащане на застрахователно обезщетение; писмено искане до застрахователя за доплащане, в случай на занижено изплащане на застрахователно обезщетение; жалба до Комисия за финансов надзор при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение; документация във връзка с участието в обществена поръчка; жалби до Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/; необходимата документация във връзка с лицензионни, разрешителни и регистрационни режими; специализирани договори, свързани с медицинското обслужване; вътрешните актове, уреждащи дейността на лечебните заведения; документация за акредитация на лечебни заведения. ГР. СОФИЯ, Ж.К. ГЕО МИЛЕВ, П.К. 1111, УЛ. ПРОФ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ 30, ОФИС 3 ТЕЛЕФОНИ: 0887771947 02/8704502 E-MAIL: ADVOKATRUSEVA@GMAIL.COM

16.10|21:10

0
Внедряване към GDPR. Изготвяне на индивидуален пакет от документи

www.olx.bg София

Като отговорна консултантска компания „Дейта Протекшън Сървиз“ ЕООД предлага внедряване на вашето дружество към изискванията на Регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) чрез изготвяне на индивидуален пакет от документи за всяко отделно Дружество. Обхвата и етапите на услугата по привеждане в съответствие с изискванията на GDPR е следния: ЕТАПИ НА ПРОЕКТА: Eтап 1 Провеждане на интервю с цел събиране на информация свързана с процесите на получаване, обработка и съхранение на лични данни във Вашата компания. • Продължителност: 1 работен ден от стартиране на услугата. Етап 2 На база събраната информация от „Етап 1“ определяне на оценка за съответствие с изискванията на GDPR и заключение за изготвяне на необходимите политики, процедури и приложими документи, които следва да бъдат въведени в дейността на Вашето Дружество. • Продължителност: 5-7 работни дни от приключване на интервюто. Етап 3 В резултат на анализа за съответствието, подготвяне на относимия пакет от документи за внедряване изискванията на Регламента, в т. ч. вътрешна политика, относими процедури, регистри, договорни клаузи, декларации и документи към тях, които следва да се прилагат и да се представят пред проверяващите органи, в случай на нужда. • Продължителност: 5-7 работни дни от приключване на интервюто. Етап 4 В случай на нужда, допълнително подпомагане при внедряването на относимия пакет от документи за Вашата компания. Цената на услугата се определя от броя на служители в компанията както следва: Брой на служители в компанията Цена без ДДС от 1 до 5 души 500 лв. от 6 до 10 души 950 лв. от 11 до 50 души 1 400 лв. от 51 до 100 души 2 000 лв. от 101 до 250 души 3 500 лв. над 250 души 5 000 лв. Цената на услугата се формира на база необходимото време, усилия и експертиза за нейното извършване. Така определената цена покрива изброеното и свързаното с изпълняване на фази от 1 до 4, посочени по-горе в настоящата обява. За посещения извън гр. София: • разходите за командировка се заплащат допълнително; • компании с персонал до 50 души стандартно се обслужват дистанционно (чрез видеовръзка или по телефона). С уважение, Деян Ризов Управител, Дейта Протекшън Сървиз ЕООД тел.+359 888 - Покажи -

28.10|10:16

0
Изготвяне на финансов анализ на фирма / Финансови консултации за фирми

www.olx.bg София

Изготвяне на финансов анализ на фирми на база финансови отчети - баланс и отчет за приходите и разходите. Определяна на паричните потоци и коефициентите за ефективност, доходност, ликвидност, изготвяне на прогнози. Финансовият специалист е с над 10 годишен трудов опит в областта и солидни теоретични познания, прилагани в практиката на ежедневна база. Цената се определя на база нужното време за изработка.

30.09|11:36

История на вашите искания

Добавена е дата