търсене Услуги при заявка "Изготвяне на хранителен и тренировъчен режим" в града София

0
Изготвяне на персонална тренировъчна програма и/или хранителен режим

www.olx.bg София

Нашият екип, изграден изцяло от професионално лицензирани персонални треньори в сферата на бодибилдинга, предлага своите услуги на Вас клиентите. Като клиенти Вие може, да се възползвате от нашите знание и опит по различен начин. Тренировъчните програми и хранителните режими, които ние изготвяме НЕ са универсални и еднотипни. При започване на съвместната ни работа ние взимаме предвид различни фактори от вашето ежедневие: колко пъти седмично може да посещавате зала, какви специфики има във вашето хранене(алергии, непоносимости) и т.н. Цените за изготвените от нас продукти са следните: ИНДИВИДУАЛНА Тренировъчна програма: 20 лева ИНДИВИДУАЛЕН Хранителен режим: 30 лева ПРОМОЦИЯ САМО ТОЗИ МЕСЕЦ: комбиниране на тренировъчна програма и хранителен режим: 40 лева Нашият екип предлага, като опция дългосрочен коучинг с консултации по няколко пътиседмично/месечно, за които услуги клиентите могат да попитат на лично съобщение! Цените са валидни, както за мъже, така и за представителки на нежния пол.

16.09|23:47

0
Изготвяне на дипломни и курсови работи

www.olx.bg София

Изготвям дипломни и курсови работи по счетоводство и контрол.Цени по договаряне.Тел.за връзка 885 - Покажи -

14.10|03:18

0
Изготвяне на професионални презентации PowerPoint

www.olx.bg София

Изготвям презентации от всякакъв тип на български, английски и испански език. Работя с PowerPoint повече от 10 години вече, като винаги съм впечатлявала аудиторията си с уникални презентации. Имам богат опит и интересни идеи, изготвяла съм презентации в най-различни области (като икономика, медицина, история, политика и т.н.) за различна среда - бизнес, университет, училище. Уникалният облик на презентацията е най-бързият път до успех! Предлагам Ви: Актуална информация, за да може винаги да представите отличната презентация; Дизайн и ефекти, които да впечатлят всеки; Професионална компетентност; Абсолютна точност при изпълнението на поръчката; Коректност и спазване на всички поставени изисквания; Конфиденциалност; 12-часово обслужване; НАЧАЛНА ЦЕНА за презентация на български език: 0лв - предоставен е необходимият снимков и текстов материал; 5лв - предоставен е необходимият снимков или текстов материал; 10лв - не е предоставен, нито необходимият снимков, нито необходимият текстов материал ЦЕНА НА СЛАЙД: 0.50лв - ако презентацията е до 20 слайда; 0.40лв - ако презентацията е от 21 до 50 слайда; 0.30лв - ако презентацията е над 50 слайда; !!! Ако първият слайд е само с името на презентацията, а последният е с надпис "Благодаря за вниманието", те НЕ се заплащат !!!

05.08|11:04

0
Изготвяне на планове за евакуация, противопожарни досиета

www.olx.bg София

Фирма "Пожарна Безопасност ЕООД" изготвя планове за евакуация и противопожарни досиета, съгласно Приложение №2 към чл.11, ал.1, от Наредба Iз- 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност. Формати А3 и А4, според изискванията на клиентите! Бързо и качествено обслужване и достъпни цени. Тел.: 02/855 44 77 и 879 - Покажи -

06.08|15:21

0
Изготвяне на чертежи в AutoCAD и 3D моделиране в Sketchup

www.olx.bg София

-Изчертаване на чертежи с AutoCAD -Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD (.dwg) -Изготвяне на работни чертежи -Изчертаване на схеми, таблици, графики и т.н. -Изчертаване на Курсови проекти -3D моделиране на обекти от планове, разрези и фасади в Sketchup (програми за рендър: Twinmotion и Lumion) Условия: -Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви) -Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи и т.н. , взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието) Цена: Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

09.09|23:21

0
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ, ПЪЛНОМОЩНИ, НОТАРИАЛНИ ПОКАНИ И ДРУГИ

bazar.bg София

Изготвяне на: пълномощни, предварителни договори, нотариални покани, нотариални актове, приемо – предавателни протоколи, разписки, декларации, запис на заповед и др.; договори за отдаването под наем на недвижими имоти; необходимата документация във връзка с учредяването на етажната собственост и последващото й управление; трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване на трудово правоотношение, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по КТ и др.; брачен договор; завещание; предварителни договори, пълномощни, разписки и договори за Покупко – продажба на Моторно превозно средство /МПС/; предварителни договори, пълномощни, разписки и договори за Покупко – продажба на Превозни средства /ПС/, за които не се изисква нотариална заверка; жалби до полицията и прокуратурата; искови молби; отговор на искова молба; извънсъдебни споразумения; договори за търговска дейност на дружества, във различни икономически сектори: Договор за покупко – продажба на стоки или услуги; Договор за наем; Договор за заем; Договор за лизинг; Договор за прехвърляне на търговско предприятие; Договор за цесия; Договор за дистрибуция; Комисионен договор, Договор за посредничество, Договор за проектиране и др; договори за управление и договори с прокуристи, търговски посредници и упълномощени лица; документи, във връзка с дейността на фирмата – протоколи, заповеди, учредителни договори, решения, покани и др.; документи, във връзка с регистрация на фирми, промени по фирменото дело, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества; писмени претенции до застраховател; писмено възражение срещу отказ за изплащане на застрахователно обезщетение; писмено искане до застрахователя за доплащане, в случай на занижено изплащане на застрахователно обезщетение; жалба до Комисия за финансов надзор при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение; документация във връзка с участието в обществена поръчка; жалби до Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/; необходимата документация във връзка с лицензионни, разрешителни и регистрационни режими; специализирани договори, свързани с медицинското обслужване; вътрешните актове, уреждащи дейността на лечебните заведения; документация за акредитация на лечебни заведения. ГР. СОФИЯ, Ж.К. ГЕО МИЛЕВ, П.К. 1111, УЛ. ПРОФ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ 30, ОФИС 3 ТЕЛЕФОНИ: 0887771947 02/8704502 E-MAIL: ADVOKATRUSEVA@GMAIL.COM

16.10|21:10

0
Изготвяне на финансов анализ на фирма / Финансови консултации за фирми

www.olx.bg София

Изготвяне на финансов анализ на фирми на база финансови отчети - баланс и отчет за приходите и разходите. Определяна на паричните потоци и коефициентите за ефективност, доходност, ликвидност, изготвяне на прогнози. Финансовият специалист е с над 10 годишен трудов опит в областта и солидни теоретични познания, прилагани в практиката на ежедневна база. Цената се определя на база нужното време за изработка.

30.09|11:36