търсене книги и списания при поискване "Техническа литература - лот 4" в града София

0
Техническа литература

bazar.bg 5 София

Цена по - машиниМеталорежещи машини-ПоповКонструиране на металорежещи машини-РадевСборник задачи по теоретична механика-Мещерский- продаденаЗадачи по курсово проектиране по ТММ-Вригазов и др.- продаденаРязане на металите-ПоповТехнология на металите за техникумитеРязане на металите и металорежещи машина-за техникумиМашинни елементи за техникумиТехническа механика за техникумиЕлектрозадвижване и електроавтоматика на металорежещи машини-Петков, СтоевМеталорежещи автомати-КараколовТехнология на машиностроенето-1,2,3 ПатаринскиСправочник на младия шлосер- продадена

23.07|08:42

0
Техническа литература

www.olx.bg 5 София

Цената е за всяка книга , с някои изключенияя на които е посочена цена. Хидродинамика Електротехника-Гагов Подемно-транспортни машини продадена Металорежещи машини-Попов Конструиране на металорежещи машини-Радев продадена Рязане на металите-Попов Технология на металите за техникумите Рязане на металите и металорежещи машина-за техникуми Машинни елементи за техникуми Техническа механика за техникуми Електрозадвижване и електроавтоматика на металорежещи машини-Петков, Стоев Металорежещи автомати-Караколов Технология на машиностроенето-1,2,3 Патарински Стереодекодери - Живко Желязков Путевые механизмы и инструменты и Путевые машины. Изд. Транспорт-Москва. Състояние-отлично. Твърди корици.- 10 лв всяка, за двете заедно - 15 лв. Електроника за електротехници, Ролф Вал - 8 лв.

23.07|08:41

0
Техническа литература

bazar.bg София

Продавам тази техническа литература: 1.Юникс Системно програмиране-автор Лилян Николов, Сиела 2.Джава - автор Д-р Бари Бърд, издателство Алекс Софт 3.Техническо чертане и Маркс Попов 4.Курс по теоретична механика-Динамика, 2 издание,автори проф Писарев,доц. Парасков,Техника,1988г.-ксерокопие 5.Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи, автори:доц.Н.Николов, доц. Г.Димчев, доц. К.Арнаудов, 1992 г 6.Съпромат-методични указания и протоколи за лабораторни упражнения-2009г. 7.Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика-част 2- Динамика, ксерокопие,автори: проф.Ст.Бъчваров, инж.Джонджоров, проф. Б. Чешанков, Техника, 1991г 8.Механика на флуидите-лекции, ксерокопие 9.Машинни елементи- 2 част-упражнения, ксерокопие 10.Усилватели на електрически сигнали, автор Г. Цикин,1972г 11.Металознание, автор акад. А. Балевски,1972г 12.Технология на автоматизираното производство-автор Й.Петрова,1993г 13.Технология на машиностроителните материали, автор Л.Калев 14.Материалознание, автор Д. Бучков,Техника, 2002г 15.Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание, автори В.Анчев,В.Тошков,Л.Василева 16.Теория на механизмите и машините, автори Вригазов,М.Милков, С.Павлов 17.Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения, автори Алексиев,К.Крумов,Л.Вичев 18.Промишлени роботи,роботизиращи технологични модули и системи,част 2,автори Д.Чакърски,Т.Вакарелска, В.Станков-ТУ София 2003 19.Автоматизиращи устройства,част 1-ръководство за курсово проектиране, автори Д.Чакърски, Т. Вакарелска,ТУ София,2004 20.Автоматизиращи устройства,част 2-ръководство за лабораторни упражнения, автори Д.Чакърски, Т. Вакарелска,ТУ София,2006г на металорежещите машини, автор Г. Попов,ТУ София,2003

27.07|18:17

0
Техническа литература

www.olx.bg 8 София

Техническа литература за машиностроителни и топлотехнически специалности Цената е за бройка Сборник комплект 10 книжки цена 10 лв

09.07|00:59

0
Руска техническа литература

bazar.bg 6 София

Списък: 1) Мини Тракторы (машностроение): 10 лв - В.В. Бурков (1987г.), отлично състояние, твърди корици. 2) Технология ремонта кузовов легковых автомобилей: 5 лв - И. Вильжер (1988г.), отлично състояние, твърди корици. 3) Автомобилиь “Москович”: 4лв - ПРОДАДЕНА - В.Н. Тапинский (1983г.), добро състояние. 4) Автомобиль Москович 21412-01: 4лв - ПРОДАДЕНА - Колектив конструкторов ПО Масквич (1992г.), отлично състояние, твърди корици. 5) эксплуатация и речонт автобусов: 2лв - ПРОДАДЕНА - Ф. Кертес (1987г.), доро състояние. 6) Автомобили МАЗ – 64227, МАЗ – 54322: 2лв - ПРОДАДЕНА - Л. И. Кадолко (1987г.), доро състояние. 7) Автомобили Заз: 2лв - ПРОДАДЕНА - С.А Шейнин (1984г.), доро състояние, твърди корици. 8) Ръководство К решению задач по математическому анализу: 5 лв - Г. И. Запорожец (1966г.), отлично състояние, твърди корици. 9) Двигатели внутреннего сграния, отлично състояние: 5 лв - А.С. Хачиян (1985г.), отлично състояние, твърди корици. 10) Проектирование и конструирование Мебели: 5 лв - А.Б. Блехман (1988г.), отлично състояние, твърди корици. 11) Основы конструирования (Справочно – методическое пособие) - ПРОДАДЕНИ! - П. И. Орлов (1988г.), отлично състояние, твърди корици: • Част 1: • Част 2: 12) Автомобилные Двигатели: 5 лв. - М.С. Ховах (1971г.), добро състояние, твърди корици. 13) Автомобилъ Луаз – 969М: 8 лв. - ПРОДАДЕНА - В.М. Хомутинкин (1989г.), отлично състояние, твърди корици. 14) Ремонт автомобилей: 7 лв - С.И.Румянцев (1988г.), отлично състояние, твърди корици. 15) Сборник задач по теоретической механике: - ПРОДАДЕНА! - И.В. Мещерский (1986г.), отлично състояние, твърди корици. 16) Теория механизмов и Машин: 5 лв - Н.И. Колчин (1962г.), добро състояние, твърди корици. 17) Работа на персональном компьютере: 5лв-Л. Пул (1986г.), отлично състояние, твърди корици. 18) Автомобиль - Болга - ГАЗ-24: 8лв- А. И. Гор и Б. А. Дехтяр (1989г.),отлично състояние, твърди корици Имам и още книги и учебници, които съм публикувала в другите си обяви. Пишете на ЛС, ако се интересувате от съдържанието.

06.08|12:52

0
Техническа литература Матком -%

www.olx.bg 5 София

Хигиена на храните и хранителното законодателство -5лв Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия -6лв Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия -10лв Лозарство и винарство -11лв Производство на ракии от нетрадиционни суровини -5лв Декоративна дендрология -очаква се тираж, Справочник по хранене на животните -22лв

26.06|21:23

0
Учебници и техническа литература за ВИАС, УАСГ

bazar.bg 15 София

Продавам учебници и техническа литература: 1. Методически указания за курсово проектиране по дисциплината "Стоманобетон"за цпециалността ПГС. Автори: Гл. ас. инж Димитър Димитров и други. Цена 10 лв. 4. Проектиране на Стоманобетонни конструкции според Европейските норми (Еврокод 2). Цена 20 лв. 5. Проектиране на стоманобетонни мостове. Автор: проф. д-р инж. Илия Иванчев. Цена 20 лв. 6. Ръководство за курсово проектиране по специални стоманени конструкции - Свитък 1 и Свитък 2. Цена за двете 15 лв. Продаден. 7. Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Ръководство за решаване на задачи. Автори: доц. к.т.н. инж. Тинко Бобев и други. Продаден. 8. Методическо ръководство, Анализ на конструкции със САП 2000. Автор: Добромир Динев. Цена 3 лв. 9. Учебник по Стоманобетонни конструкции. Автор Боян Димитров. Цена: 20 лв 10. Ръководство по Стоманобетон. Автори: Г. Гочев, К. Трънка, Е Дуков и други. Продаден.

12.06|18:43

0
Техническа механика

bazar.bg 5 София

Х. Христов, Г. Димчев, К. Захариев Издателство Техника София 1993г. 215 стр. мн. добро състояние

07.08|01:28

0
Литература за 9 клас

bazar.bg 3 София

Литература за 9 клас Издателство: "Булвест 2000", 2001 г. Автори: Табакова и колектив. Цена: 3 лв.

08.08|19:49

0
Художествена литература

bazar.bg София

Отстъпка от цената 10% само при закупуване на 5 и повече книги. --- Айрис Мърдок, Дете на думите, 5лв Алистър Маклейн, Нощна стража, 5лв Алистър Маклийн, Влакът на смъртта, 5лв Антони Гронович, Грета Гарбо, 5лв Артър Конан Дойл, Етюд в червено, 5лв Богомил Райнов, Господин Никой; Няма нищо по-хубаво от лошото време; 5лв Богомил Райнов, Не ме разсмивай, 5лв Борис Пастернак, Доктор Живаго, 6лв Висенте Бласко Ибаньес, Тръстика и кал, 5лв Владимир Висоцки, Избрани стихотворения, 5лв Гор Видал, Вашинктон, окръг Колумбия, 6лв Дафни зьо Морие, Братовчедката Рейчъл, 5лв Дашиел Хамет, Алена жъгва, 5лв Дж. Х. Чейс, Виновните се страхуват, 5лв Джеймс Фенимор Купър, Шпионинът, 7лв Джек Лондон, Първобитният звят, Играта, 5лв Джек Лондон, Скитникът между звездите, 5лв Джим Томпсън, 1280 жители, 5лв Джон Стайнбек, Избрано /603стр.,Тортила флет, За мишките и хората, Безпътният автобус, Из "Имало едно време една война", Из "Дневник на един роман", добро състояние,твърди корици, обложка/, 8лв Джон Стайнбек, Разкази том 3, 6лв Джон Хънтън, Ганстери в Лондон,5лв Брагински, Е. Рязанов, Гара за двама, 5лв Едгар Алън По, Златният бръмбар, 5лв Ейвъри Кормън, Крамър срещу Крамър, 2лв Елмор Леонард, Дупки в кожата, 6лв Емануел Роблес, Сирените, 5лв Ендре Барат, Паганини Дяволският танц, 5лв Иржи Марек, Паноптикум на стари криминални случки, 5лв Карл Май, Говорящата кожа, 4лв Карло Гати, Верди, 6лв Криминален дайджест, част 1 и 2,Разкази, 5лв Лео Таксил, Свещеният вертеп, 5лв Лесли Поулс Хартли, Посредникът,5лв Лин Хайтауър, Точка на запалване, 5лв Марио Незе, Октопод, 5лв Н.Майер/Дж.Уотсън, Седем процентов разтвор, 4лв Патриша Хайсмит – Непознати във влака, Дълбока вода, Крясъкът на кукумявката, 6лв Пол Ривал, Шестте жени на Хенри VIII, 5лв Рей Чарлз/Дейвид Риц, Братко Рей, 5лв Рекс Стаут, Почти мъртав, 5лв Робер Мерил, Денят не съмва за нас, 5лв Рос Макдоналд, Усмивката на черепа, 4лв Рос Томас, Ако не можеш да бъдеш почтен, 4лв Сборник криминални разкази, Заплетената следа /Ш. Холмс/, 4лв Св Славчев, Инспектор Стрезов решава; 4лв Стивън Кинг, Мъртвата зона, 8лв Съмърсет Моам, Души в окови, 5лв Теодор Драйзер, Титан, 6лв Труман Капоти, Закуска в Тифани, 8лв У Колинс, Лунният камък, 7лв Съмърсет Моам, Лъвска кожа, 5лв Уйлям Дийл, Машината на Шарки, 8лв Уолтър Скот, Ламермурската невеста, 4лв Фланъри О`Конър, Мъдра кръв, 4лв Фридрих Дюренмат, Съдията и неговият палач, 4лв Хайнрих Ман, Младостта на крал Анри IV, 5лв Харолд Робинс, Търговец на мечти, 6лв Хорас Маккой, Уморените коне ги убиват, нали?, 6лв Христо Калчев, Ликвидирайте генерала, 5лв Чарлз Уилямс, Без скруполи, 4лв Чарлз Чаплин, Автобиография, 6лв Шарлот Бронте, Учителят, 6лв Ървин Уолъс, Всемогъщият, 3лв Ърнест Хемингуей, Разкази 3 тома, 18лв Ъруин Шоу, Беден крадец, Богат беден, Вечер във Византия, Младите лъвове, обща цена 20лв ------------ „Световна Класика”, цена за 1 книга 10 лв Махабхарата, Рамаяна Лорка, Избрани творби Вазов, Под игото, Елин Пелин, Разкази и повести Гогол, Повести, Дж Конрад, Ностромо Ч Дикенс, Клуба Пикуик Ромуло Галмегос, Доня Барбара и Мигел Анхел Астуриас, Сеньор президентът, Книги за деца и юноши Франце Беук, Малкият бунтовник, 10лв Приказки от 1001 нощ, 10лв Тургенев, Записки на ловеца, 10лв Артър Конан Дойл, Баскервилското куче, Изгубеният свят, 10лв Борис Полевой, Повест за истинския човек, 10лв Шарл дьо Костер, Тил Уленшпигел, 10лв Джек Лондон, Мартин Идън, изд Отечество, 10лв Джек Лондон, Мартин Идън, 10лв Майн Рид, том 4, Пълзачи по скали, 8лв Хариет Бичет Стоу, Чичо Томовата колиба, 8лв Р Сабатини, Скарамуш, 8лв Уолтър Скот, Кенилуърт, 8лв Майн Рид, Конникът без глава, 8лв В Лежер, В плен на корсарите, 8лв Братя Грим приказки, лукс.издание, 2 тома, 480-500 страници, 30лв Романтични и любовни романи Розалинд Майлс, Завръщане в Рая, 3 части, 15лв Михаел Байер, Наследството на Гулденбург, 5лв Джаки Колинс, Лъки, 8лв Джаки Колинс, Холивудски съпруги, 7лв Джейн Смайли, 1000 акра, 5лв Катлин Уиндзор, Вечната Амбър – 2 тома, 12лв Джудит Кранц, Любов и омраза в Бевърли Хилс, 8лв Джон Чийвър, Хроника на Уапшотови, 5лв Шарлот Бронте, Джейн Еър, 6лв Вирджиния Улф, Мисис Далауей, 5лв Александра Рипли, Чарлстън, част 1 и 2, 12лв Анне Бодман, Двойна любов, 4лв Скот Фицджералд, Нежна е нощта, 6лв Джек Енгелхарт, Непристойно предложение, 6лв Карсън Маккълърс, Сърцето е самотен ловец, 5лв Любовни романи Made in USA /комплект 7 бр по 4 лв/

19.05|12:55

0
Художествена литература

www.olx.bg 10 София

Художествена литература от 80 те 90 те години. Богат избор на автори и заглавия .Книгите са много запазени

06.06|12:55

0
Помагало по литература

bazar.bg 5 София

Литературноинтирпретативно съчинение -характерни особености и изисквания за написването му. 8клас

20.06|06:18

0
Книги криминална литература

www.olx.bg 2 София

Криминална литература,всяка книга по 2 лева

08.07|09:35

0
Художествена литература (КНИГИ)

www.olx.bg 1 София

В много добро състояние, над 200 книги, ЦЕНА 1лв на книга! При проявен интерес, пишете на лични, мога да изпратя мейл с детайлна информация - име, автор, издателство, година, корици и т.н.. Панаир на суетата Уилям Текъри Богат Беден Ъруин Шоу Децата на Арбат Анатолий Рибаков Многото имена на страха/Тежестта на скафандъра Любен Дилов В сянката на краля-слънце Франсоаз Шандернагор Величието на Франция Робер Мерл Екатерина Велика Анри Троая Трийсет и пета и други години Анатолий Рибаков Граф Монте Кристо - том 1 Александър Дюма Граф Монте Кристо - том 2 Александър Дюма

11.07|01:21

0
Продавам книги,худ.литература

www.olx.bg 10 София

Продавам худ.литература - между 6 и 12 лв С твърди корици 15 лв

06.08|12:51

0
Художествена литература (фантастика и др.)

www.olx.bg 2 София

Изпращам с Еконт или лично предаване на метростанция Сливница Триология - фантастика: Вселените на гравитацията - 6лв общо (чисто нови) 1. Вчера - С. П. Сомтоу 2. Арморика - С. П. Сомтоу 3. Реката - С. П. Сомтоу Летище - Артър Хейли - 2лв Пътя на слепците - Лудвик Соучек - 1лв Черният облак - Фред Хойл - 1лв Хиперболоидът на инженер Гарин - Алексей Толстой - 1лв Другарска трапеза - Ервин Фишер - 1лв Великото никога - Елза Триоле - 1лв Смъртта на Декарт - Дейвид Бозуърт - 1лв Изгубената чест на Катарина Блум - Хайнрих Бьол - 1лв Йени - Сигрид Унсет - 1лв Йени - Сигрид Унсет - 1лв Жълтата роза - Мор Йокаи - 1лв Карюха - Михаил Алексеев - 1лв Вечери в Антимовския хан - Йордан Йовков - 2лв Чифликът край границата - Йордан Йовков - 3лв Нощем с белите коне - Павел Вежинов - 3лв Ад - Данте Алигиери - 1лв Капитанската дъщеря - А. С. Пушкин - 2лв Екранът - арена на мнения и съдби - Олга Маркова - 1лв Елвис Пресли - Волфганг Тилгнер - 3лв Жюжюб - Жюлиет Греко - 2лв Моят живот и моите успехи - Марио дел Монако - 2лв Аплодисменти - Людмила Гурченко - 3лв Живота ми вземете без остатък... - Марлене Дитрих - 3лв Разходка по езерото - Валтер Матиас Дигелман - 2лв Танцът на Шива - Анастас Стоянов - 2лв Батман - Крейг Шоу Гарднър - 2лв ПРОДАДЕНА Празник в Бояна - Стоян Загорчинов - 2лв Сатурнов кръг - Боян Биолчев - 2лв Чайка - Николай Бирюков - 2лв Повест за Зоя и Шура - Любов Космодеянская - 2лв Мемоарите на един млад човек - Зигмунд Скуин - 2лв Дървото на греха - Дико Фучеджиев (твърди корици) - 3лв Чифлик в степта - Валентин Катаев - 2лв Недовършеният портрет - Ал. Чаковски - 2лв Хроника на едно царуване - Иван Йовков (твърди корици) - 3лв Голямата надежда - Камен Калчев - 3лв Игра - Юрий Бондарев - 2лв Беженарите - Петър Труфкин (твърди корици) - 3лв Залезът на морските вълци - Никола Радев (твърди корици) - 2лв При потомците на викингите - Иво Божков - 2лв Годеници на смъртта - Венцеслав Начев - 1лв В неделя рано билки брала - Олга Кобилянска - 1лв (на корицата има скъсано) В омаята на преображението - Стефан Цвайг - 2лв Да избягаш от сянката си - Ахто Леви - 1лв Чужда кръв - Атанас Коилов - 1лв Заобикаляйте по пътищата прегазените котки и кучета - Аркадий и Георгий Вайгнер - 1лв Смъртта е занимание самотно - Рей Бредбъри - 2лв И ако утре умра - Л. Р. Ногерас. Четвъртият кръг - Г. Р. Ривера, Л. Р. Ногерас - 2лв Неуловимият - Димитър Начев - 1лв Избраннье произведения - Максим Горький (на руски) - 1лв Репортажи - Ърнест Хемингуей (на руски) - 1лв Синият аметист - Петър Константинов (твърди корици) - 3лв Крепостта Серахс - Атаджан Таган (твърди корици) - 3лв Падна есенес звезда - Петя Цолова (твърди корици) - 2лв Тайната книга - Петър Бобев (твърди корици) - 2лв Знак върху камък - Димитър Мантов (твърди корици) - 2лв Вълчановият мост - Димитър Мантов - 2лв Синът на Мария - Светослав Мичев - 2лв И аз не мога да не му вярвам - Теодор Гладков, Николай Зайцев (на корицата има скъсано) - 1лв Да се залови жив - Владимир Карпов - 2лв Аз и Санка в тила на врага - Иван Сярков - 1лв Любов за медал - Константин Площаков (твърди корици) - 2лв За честта на родината - Павел Вежинов (твърди корици) - 2лв ПРОДАДЕНА Закъснели отговори - Митка Гръбчева (твърди корици) - 2лв Сребърни орли - Теодор Парницки - 3лв Фашизмът - Желю Желев - 3лв ПРОДАДЕНА Орлов камък - Георги Караславов - 1лв Следите остават. Произшествие на тихата улица - Павел Вежинов (твърди корици) - 3лв Героите на Белица. Партийна тайна - Марко Марчевски - 3лв При другарите на тате - Славчо Трънски - 1лв Дъщерята на партизанина - Емил Коралов - 2лв Ленко - Георги Караславов - 2лв Имаше едно момче - Анастас Стоянов - 2лв Чирашки години - Салис Таджер - 2лв Децата на квартала - Салис Таджер - 2лв Как станах хайдутин - Панайот Хитов - 2лв ПРОДАДЕНА Обич - Александър Карасимеонов - 1лв - ПРОДАДЕНА Театър в черно и бяло - Георги Саев (твърди корици) - 1лв Докато ви чакаме - Невена Стефанова (твърди корици) - 1лв Тесеракт - Алекс Гарланд - 3лв

20.05|17:12

0
Книги - художествена литература

www.olx.bg 4 София

1. "Среднощен експрес" - Били Хейс, Уилям Хофър - 4лв. 2. "Сенки в рая" - Ерих Мария Ремарк - 4лв. 3. "Контейнери на смъртта" - Сейичи Моримура - 4лв. 4. Цитаделата" - Арчибалд Кронин - 6лв. 5. "Наричаха ги Бийтълс" - Антоний Арнаудов - 6лв. 6. "Гърбавия" - Пол Февал - 4лв. 7."Корона от тръни" - Стефан Груев - 5лв. 8. "Луис Армстронг" - М. Джонс, Д. Чилтън - 5лв. 9. “Измамата Прометей” - Робърт Лъдлъм - 9лв. 10. "Изгряващо слънце" - Майкъл Крайтън - 6лв. За изпращане по Еконт, подготвям пратките през олх с 10% отстъпка.

21.05|13:04

0
Българска художествена литература

bazar.bg 8 София

1/."Петър Незнакомов" -избрани произведения - 1 и 2 том.Издание 1980г., твърди корици, много добро състояние.Том 1:"Разкази,фейлетони,пародии".Том 2:"Тайнствения кораб" и "Разкази за петте океана". ПРОДАДЕНО 2/."Човешки нрави" -Юлиан Вучков, издание 1975г., твърди корици,състояние - много добро.Цена- 8 лв. 3/."Христо Смирненски" том 1 - лирика, издание 1958г. -твърди корици, много добро състояние. Цена- 8 лв. 4/."Христо Смирнински" том II -издание 1959г., твърди корици,добро състояние- лирика, събрани съчинения. Цена - 8 лв.

23.05|16:19

0
Окултна литература - езотерика

bazar.bg 9 София

1/. "Траектория" от Пако Рабан - от един живот към друг - 1993г.Меки корици, състояние - отлично. Цена 10 лв. 2/. "Апокалипсис" - Пако Рабан - 1994г.Меки корици, състояние - отлично. Цена 10 лв. 3/. "Окултни загатки" от Бо Йин Ра. Категория - езотерика, меки корици, състояние - отлично - 1994г. издание. Дадени са ключови разяснения, които вълнуват човечеството:астрология, талисмани, амулети, загатки на сънища, гадателство, графология, хипноза, спиритизъм. Цена 9 лв. 4/."Кришна: Изворът на вечното наслаждение"-2-ра част. От Шри Шримад-завладяващо описание на удивителните приключения и забавления на Бог Кришна на Земята преди пет хиляди години. Едновременно с това тази необикновена книга ни запознава с най-древната философия и култура на човешката цивилизация. Категория-Източна мъдрост, корици- меки, отлично състояние. Цена- 12 лв. 5/."Прераждане и безсмъртие" - Патрик Друо. Методи за пътуване в миналото и бъдещето.Френският учен, освен че се опитва да обясни законите на прераждането и безсмъртието, разкрива тайните на кармата, влиянието на живота на зародиша и процеса на раждането върху характера на съдбата на отделния индивид, проблема около физическата смърт, методите за излизането от кармичната матрица, което освобождава човека от предопределеността в неговия живот. категория: езотерика година: 1993 г. стр: 230 корици: меки състояние: мн. добро Цена: 9 лв.

26.05|09:41

0
Художествена литература - книги

bazar.bg София

Отстъпка от цената 10% само при закупуване на 5 и повече книги. --- Айрис Мърдок, Дете на думите, 5лв Алистър Маклейн, Нощна стража, 5лв Алистър Маклийн, Влакът на смъртта, 5лв Антони Гронович, Грета Гарбо, 5лв Артър Конан Дойл, Етюд в червено, 5лв Богомил Райнов, Господин Никой; Няма нищо по-хубаво от лошото време; 5лв Богомил Райнов, Не ме разсмивай, 5лв Борис Пастернак, Доктор Живаго, 6лв Висенте Бласко Ибаньес, Тръстика и кал, 5лв Владимир Висоцки, Избрани стихотворения, 5лв Гор Видал, Вашинктон, окръг Колумбия, 6лв Дафни зьо Морие, Братовчедката Рейчъл, 5лв Дашиел Хамет, Алена жъгва, 5лв Дж. Х. Чейс, Виновните се страхуват, 5лв Джеймс Фенимор Купър, Шпионинът, 7лв Джек Лондон, Първобитният звят, Играта, 5лв Джек Лондон, Скитникът между звездите, 5лв Джим Томпсън, 1280 жители, 5лв Джон Стайнбек, Избрано /603стр.,Тортила флет, За мишките и хората, Безпътният автобус, Из "Имало едно време една война", Из "Дневник на един роман", добро състояние,твърди корици, обложка/, 8лв Джон Стайнбек, Разкази том 3, 6лв Джон Хънтън, Ганстери в Лондон,5лв Брагински, Е. Рязанов, Гара за двама, 5лв Едгар Алън По, Златният бръмбар, 5лв Ейвъри Кормън, Крамър срещу Крамър, 2лв Елмор Леонард, Дупки в кожата, 6лв Емануел Роблес, Сирените, 5лв Ендре Барат, Паганини Дяволският танц, 5лв Иржи Марек, Паноптикум на стари криминални случки, 5лв Карл Май, Говорящата кожа, 4лв Карло Гати, Верди, 6лв Криминален дайджест, част 1 и 2,Разкази, 5лв Лео Таксил, Свещеният вертеп, 5лв Лесли Поулс Хартли, Посредникът,5лв Лин Хайтауър, Точка на запалване, 5лв Марио Незе, Октопод, 5лв Н.Майер/Дж.Уотсън, Седем процентов разтвор, 4лв Патриша Хайсмит – Непознати във влака, Дълбока вода, Крясъкът на кукумявката, 6лв Пол Ривал, Шестте жени на Хенри VIII, 5лв Рей Чарлз/Дейвид Риц, Братко Рей, 5лв Рекс Стаут, Почти мъртав, 5лв Робер Мерил, Денят не съмва за нас, 5лв Рос Макдоналд, Усмивката на черепа, 4лв Рос Томас, Ако не можеш да бъдеш почтен, 4лв Сборник криминални разкази, Заплетената следа /Ш. Холмс/, 4лв Св Славчев, Инспектор Стрезов решава; 4лв Стивън Кинг, Мъртвата зона, 8лв Съмърсет Моам, Души в окови, 5лв Теодор Драйзер, Титан, 6лв Труман Капоти, Закуска в Тифани, 8лв У Колинс, Лунният камък, 7лв Съмърсет Моам, Лъвска кожа, 5лв Уйлям Дийл, Машината на Шарки, 8лв Уолтър Скот, Ламермурската невеста, 4лв Фланъри О`Конър, Мъдра кръв, 4лв Фридрих Дюренмат, Съдията и неговият палач, 4лв Хайнрих Ман, Младостта на крал Анри IV, 5лв Харолд Робинс, Търговец на мечти, 6лв Хорас Маккой, Уморените коне ги убиват, нали?, 6лв Христо Калчев, Ликвидирайте генерала, 5лв Чарлз Уилямс, Без скруполи, 4лв Чарлз Чаплин, Автобиография, 6лв Шарлот Бронте, Учителят, 6лв Ървин Уолъс, Всемогъщият, 3лв Ърнест Хемингуей, Разкази 3 тома, 18лв Ъруин Шоу, Беден крадец, Богат беден, Вечер във Византия, Младите лъвове, обща цена 20лв ------------ „Световна Класика”, цена за 1 книга 10 лв Махабхарата, Рамаяна Лорка, Избрани творби Вазов, Под игото, Елин Пелин, Разкази и повести Гогол, Повести, Дж Конрад, Ностромо Ч Дикенс, Клуба Пикуик Ромуло Галмегос, Доня Барбара и Мигел Анхел Астуриас, Сеньор президентът, Книги за деца и юноши Франце Беук, Малкият бунтовник, 10лв Приказки от 1001 нощ, 10лв Тургенев, Записки на ловеца, 10лв Артър Конан Дойл, Баскервилското куче, Изгубеният свят, 10лв Борис Полевой, Повест за истинския човек, 10лв Шарл дьо Костер, Тил Уленшпигел, 10лв Джек Лондон, Мартин Идън, изд Отечество, 10лв Джек Лондон, Мартин Идън, 10лв Майн Рид, том 4, Пълзачи по скали, 8лв Хариет Бичет Стоу, Чичо Томовата колиба, 8лв Р Сабатини, Скарамуш, 8лв Уолтър Скот, Кенилуърт, 8лв Майн Рид, Конникът без глава, 8лв В Лежер, В плен на корсарите, 8лв Братя Грим приказки, лукс.издание, 2 тома, 480-500 страници, 30лв Романтични и любовни романи Розалинд Майлс, Завръщане в Рая, 3 части, 15лв Михаел Байер, Наследството на Гулденбург, 5лв Джаки Колинс, Лъки, 8лв Джаки Колинс, Холивудски съпруги, 7лв Джейн Смайли, 1000 акра, 5лв Катлин Уиндзор, Вечната Амбър – 2 тома, 12лв Джудит Кранц, Любов и омраза в Бевърли Хилс, 8лв Джон Чийвър, Хроника на Уапшотови, 5лв Шарлот Бронте, Джейн Еър, 6лв Вирджиния Улф, Мисис Далауей, 5лв Александра Рипли, Чарлстън, част 1 и 2, 12лв Анне Бодман, Двойна любов, 4лв Скот Фицджералд, Нежна е нощта, 6лв Джек Енгелхарт, Непристойно предложение, 6лв Карсън Маккълърс, Сърцето е самотен ловец, 5лв Любовни романи Made in USA /комплект 7 бр по 4 лв/

06.06|10:09

0
Книги - художествена литература

www.olx.bg 3 София

Предлагам на Вашето внимание лот книги художествена литература. Всяка на цена от 3 лв. * ОПИС Снимка 1 Джеймс Джоунс - Повикай ме Робърт Ландъм - Ръкописът на чансълър Тиодор Драйзър - Американска трагедия Николас Казандзакис - Христос отново разпнат Бранко Китанович - Човекът който разтърси третия райх Ървин Стоун - Страдание и възторг ПРОДАДЕНА Йордан Радичков - изпаднали от каруцата на Бога Робърт Грийн - 48-те закона на властта - ПРОДАДЕНА Снимка 2 Анатолий Рибаков - Децата на Арбат - ПРОДАДЕНА Бригита Йосифова - Декабристите Хенрик Сенкевич - Quo Vadis - ПРОДАДЕНА Ричард Хюз - Дървената Пастирка Вячеслав Шишков - Угром Река - ПРОДАДЕНА Коста Филипов - Гневно небе Чингиз Айтматов — Голгота Етел Лилиан Войнич - Стършел Снимка 3 К. Бърнард - Всичко за доброто здраве Н.Агаджан - Резерви на нашия организъм Елизабет Вилох - Млади в старостта А.А. Микулин - Активно дълголетие Димитър Неделчев - Наздраве, 365 коктейла за всеки ден Петр Чуролинов - Фитотерапия в дерматологии и косметике Стоян Гатев - Домашна Физио-терапия Харви и Мерилин Даймънд - Сила за живот В. Грънчаров - Наръчник по лечебно хранене Снимка 4 Айрис Мърдок - Дете на думите Макс Фриш - Хомо Фабер - ПРОДАДЕНА Мария Даскалова, Христо Данов - Спартак Дичо Фучеджиев - Реката Джонатан Блоч - Тайните операции на Британското разузнаване - ПРОДАДЕНА Жорж Амаду - Мъртво море, Хубиаба Виктор Юго - Деветдесет и трета година Фридрих Герстекер - Том 1 Снимка 5 Жорж Амаду - Надежда по изгрев, надежда по залез Стефан Хайм - Очите на разума Пьотр Проскурин - Съдба Бенито Перес Галдос - Фортуната и Хасинта Юзеф Мортон - Моята втора женитба Алън Силитоу - Старт в Живота - ПРОДАДЕНА Иван Микитенко - Утро Аугусто Роа Бастос - Син чоловечески Снимка 6 Петко Троев - Гогол Адолф-Хайнц Бекерле - из дневника на Бекерле - пълномощен министър на Третия райх в България Виктор Юго - Деветдесет и трета година Дейвид Вайс - Възвишено и земно Никола Николов - Тайните протоколи Никола Николов - Световната Конспирация Ж.Бекер, Ж Буйон - Жозефин Бекер Бернар Клавел - Вълче време Снимка 7 Алесандро Мандзони - Годениците Дьони Дитро - Избрани творби Абат Прево, Шодерло дьо Лакло - Манон Леско, Опасни връзки Александър Херцен - Минало и размисли Михаил Пришвин - Избрани творби Болеслав Прус - Фараон Селма Лагерльов - Сага за Йоста Берлинг Патриша Хайсмит - Непознати във влака, Дълбока вода, Крясъкът на Кукумявката Снимка 8 Блага Димитрова, Йордан Василев - Дни черни и бели - ПРОДАДЕНА Андрей Гуляшки - Златната жена Андрей Гуляшки - Андрей Гуляшки - Приключенията на Авакум Захов Том 1 Богомил Нонев - Приятели на прилива Петко Кицов - Далечна дума Младостта на инспектора - Костадин Кюлюмов Константин Петканов - Белият вятър на Странджа - ПРОДАДЕНА Снимка 9 Стефан Жеромени - История на греха Апулей - Златното магаре Йежи Брошкевич - Доктор Твардовски и Малгожата Марлене Дитрих - Живота ми вземете без остатък Емилиан Станев - Иван Кондарев част 1 Емилиан Станев - Иван Кондарев част 2 Павло Загребелни - Роксолана ПРОДАДЕНА А. Смирнов, Е Зайцев - Процесът в Токио Снимка 10 Ал. Беровски - Корона и кръв книга първа част 1 ПРОДАДЕНА Ал. Беровски - Корона и кръв книга първа част 2 ПРОДАДЕНА Ал. Беровски - Корона и кръв книга втора - ПРОДАДЕНА Филип Панайотов - Двубой в ефира Христо Бръзицов - Спомени на едно българче Безалкохолните и алкохолните напитки и сервирането им М. Шолохов - Тихият дон книга първа и втора ПРОДАДЕНА М. Шолохов - Тихият дон книга трета и четвърта ПРОДАДЕНА Снимка 11 Диана Мечкова - Светлината на любовта ПРОДАДЕНА Диана Мечкова - Молитви, духовни практики ПРОДАДЕНА Диана Мечкова - Книга от светлината; Диана Мечкова - Връзка със светлината ПРОДАДЕНА Елена Блаватска - Тайната доктрина том 1; Елена Блаватска - Тайната доктрина том 1 книга втора; Елена Блаватска - Тайната доктрина том 2 ПРОДАДЕНА Елена Блаватска - Тайната доктрина том 3 ПРОДАДЕНА

11.06|14:15

0
Литература за 11 клас-В.Стефанов

bazar.bg 5 София

Литература за 11 добро/леко прегъната задна корица/-5.00лв. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

19.06|17:46

0
Българска художествена литература

lot.bg 8 София

1/. "Диви разкази" - Николай Хайтов - 1970г. издание, твърди корици, отлично състояние. Цена 16 лв. 2/. "Отклонение" - Блага Димитрова- издание 1973г., твърди корици, отлично състояние. "Независимо от това изгодно или не, благоразумно или не. Да обичаш, защото обичаш. Това е единственото основание. " Цена 14 лв. 3/. "Лъжливи хора" от Ивайло Петров - повести от 1973г., меки корици, българска проза. Състояние - отлично. Цена 8 лв. 4/. "Три срещи" - Ивайло Петров. Издание от 1981г., твърди корици, отлично състояние. Цена 9 лв. 5/. "Преди да се родя и след това" - Ивайло Петров - 1981г. Твърди корици, състояние -отлично. Българска проза-8 лв. 6/. "Незавършеният роман на една студентка" от Любен Дилов-издание 1986г. Фантастичен роман, меки корици, състояние-много добро- Цена 9 лв. 7/. "Шумки от габър" -Николай Хайтов, издание 1981г. -разкази. Меки корици, отлично състояние. Цена 10 лв.

02.07|11:40

0
Готварска (кулинарна) литература

www.olx.bg 3 София

• Вегетарианство и суровоядство - Александър Белоречки и Соня Чортанова - 4 лв • Кулинарен спектър - Н. Илиева (лукс. изд.-голям формат) - 8 лв • Нова кухня - Асен Чаушев и Недко Чаушев - 3 лв • Печени ястия - София Смолницка - 3 лв • Плодовете и зеленчуците през всички сезони (голям формат-цветно) - Александър Странджев - 4 лв • Сладкарско изкуство - София Смолницка – 3 лв • Съвременна кухня за двама - Надежда Илиева – 3 лв • Ястия под налягане - А. Алпря и С. Солпас - 3лв

14.08|21:17

0
Компютърна и Математическа литература

bazar.bg 2 София

Продавам стари книги. Пишете ЛС, ако ви заинтригува нещо или се нуждаете от повече информация. 1) Компютърни методи за математически пресмятания: 2 лв - Дж. Форсайт (1986г.), отлично състояние. 2) Едночипови микро-компютри: - ПРОДАДЕНА - З. Каракехайов (1992г.), отлично състояние. 3) Кратък справочник за Auto Cad: 1лв - Никола Николов (1992г.), отлично състояние. 4) Програмни езици за микрокомпютри: - ПРОДАДЕНА! - Джефри Хсу (1992г.), отлично състояние. 5) Поредица от "Микрокомпютърна техника за всички": ПРОДАДЕНИ - инж. Атанас И. Шишков и инж. Иван В. Марангозов (1985г.) • Работа с персонален компютър, състояние – добро , • Периферни устройства за персонални компютри, състояние -отлично, • Бейсик – език на персоналните компютри, състояние -отлично, • Как работи правец-82, състояние - отлично, Математическа литература: 1) Записки по програмиране и използуване на изчислителни системи (помагало): ПРОДАДЕНА - 1986г., добро състояние. 2) Висша математика част III: 5лв - Проф. Г. Брадистилов (1961г.), добро състояние, твърди корици 3) Наръчник на инженера (Математика): 7лв - Иван Кисьов (1970г.), отлично състояние, твърди корици. 4) Сборник от задачи по висша математика (четвърта част) - 4лв - А. Петрова-Денева, Техника, 1979, много добро състояние.

14.08|23:01

0
Всемирная литература - 99 от 200 тома библиотека

bazar.bg 150 София

Световна литература на руски език. Библиотека всемирной литературы (БВЛ) — 200-томная серия книги, издателство «Художественная литература» / СССР / 1967—1977 г, формат 60x84/16. Цената е за 1 бр. Продават се на бройка или в комплект. Наличните томове са приложени в списък в снимки. Лично предаване: София, Овча Купел (стара част), ул. Боряна или с Еконт до всяка точка на България. 0899 306093 Тук ще намерите пълна информация за библиотеката и съдържание на томовете: Налични са: № 15. «Изборник»: Сборник произведений литературы древней Руси № 21. Ирано-таджикская поэзия № 25. Низами. № 26. Навои, Алишер. Поэмы № 36. Шекспир, Уильям. № 39. Испанский театр. № 53. Дидро, Дени. № 54. Лессинг, Готхольд Эфраим № 55. Поэзия народов СССР IV—XVIII веков № 56. Аббат Прево. № 57. Русская поэзия XVIII века № 61. Стерн, Лоренс. № 62. Филдинг, Генри. № 63. Русская проза XVIII века № 68. Бальзак, Оноре де. № 70. Вазов, Иван. «Под игом» № 71. Харди, Томас. № 72. Гейне, Генрих. № 73. Герцен, Александр. № 75. Гоголь, Николай. № 76. Гонкур, Эдмон де, Гонкур, Жюль де. № 77. Гончаров, Иван. № 79. Грибоедов, Александр. № 80. Гюго, Виктор. № 81. Доде, Альфонс. № 82. Диккенс, Чарлз. № 83. Достоевский, Фёдор. № 87. Ибсен, Генрик. № 88. Келлер, Готфрид. № 89. Клейст, Генрих фон. № 90. Костер, Шарль де. № 91. Купер, Фенимор. № 92. Лесков, Николай. № 93. Лермонтов, Михаил. № 94. Мелвилл, Герман. № 95. Мериме, Проспер. № 96. Мицкевич, Адам. № 98. Некрасов, Николай. № 100. Шандор Петёфи. № 105—106. Русская поэзия XIX века. № 107. Жорж Санд. № 109. Скотт, Вальтер. № 111. Марк Твен. № 112. Теккерей, Уильям. № 117. Тургенев, Иван № 120. Флобер, Гюстав. № 121. Франко, Иван. № 122. Чернышевский, Николай. № 124. Шевченко, Тарас. № 127. Эса ди Кейрош. № 129. Акутагава, Рюноскэ. № 130. Андрич, Иво. № 131. Поэзия Африки № 133. Асуэла, Мариано. № 134./135. Ауэзов, Мухтар. «Путь Абая». № 136. Барбюс, Анри. № 137. Бехер, Йоганнес. № 138. Блок, Александр. № 139. Брехт, Бертольт. № 140. Бунин, Иван. № 141. Унамуно, Мигель де. № 142. Верхарн, Эмиль. № 145./146 Голсуорси, Джон. «Сага о Форсайтах». № 147./148. Максим Горький. № 150. Драйзер, Теодор. № 151. Есенин, Сергей. № 154./155. Ивашкевич, Ярослав. «Хвала и слава». № 156. Янка Купала. № 157. Коцюбинский, Михаил. № 159. Леонов, Леонид. № 160. Джек Лондон. № 162. Лу Синь. № 163. Льюис, Синклер. № 164. Манн, Генрих. № 166./167. Мартен дю Гар, Роже. «Семья Тибо». № 168. Маяковский, Владимир. № 169. Андерсен-Нексе, Мартин. № 174. Рид, Джон. № 175./176. Роллан, Ромен. «Жан-Кристоф». Книги 1-10 № 184. Тагор, Рабиндранат. № 185. Твардовский, Александр. № 186. Толстой, Алекс № 187. Упит, Андрей. № 188. Уэллс, Герберт. № 189. Фадеев, Александр. № 190. Федин, Константин. № 191. Фейхтвангер, Лион. № 193. Франс, Анатоль. № 194. Фурманов, Дмитрий. № 195. Хемингуэй, Эрнест. № 196. Чапек, Карел. № 197. Шолом-Алейхем. № 200. Шоу, Джордж Бернард.

08.07|10:51

0
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА - Пантелей Зарев

bazar.bg 15 София

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА - Пантелей Зарев (Проблеми на развитието й)Държавно издателство "Наука и изкуство" 1950г. 900 страници книгата е подлепвана

23.07|09:55

0
Детско-юношеска приключенска литература

www.olx.bg 5 София

Детско-юношеска приключенска литература- 5 лв. всяка

23.07|08:41

0
Медицинска литература – Трансфузионна Хематология

bazar.bg София

Продавам медицинска литература: 1.Трансфузионна Хематология – 15 лева 2.Лечение с кръв и кръвни биопрепарати – 15 лева 3.Клинични наблюдения в хематологията – 10 лева За повече информация - Телефона. Не ползвам куриери.

24.07|21:02

0
Речници, учебници, научнопопулярна литература

www.olx.bg 12 София

Ако купите 3 или повече книги от моите обяви, ще направя отстъпка. Ако изпращам по Еконт, има 10% отстъпка от транспорта. Повечето книги са в много добро или отлично състояние, за подробности пишете на "Съобщения" 1 - Arnolds Bodyshaping for Women - A Complete Programme for a Lifetime of Fitness and Beauty - Arnold Schwarzenegger with Douglas Kent Hall -16лв - Jane Fondas Workout Book - Jane Fonda -16лв - Your Personal Trainer - The expert training companion for total fitness - Douglas Brooks -16лв - The Plan -The 12 minute way to total fitness with Anthea Turner-9лв - Shape Up and Feel Great - The Seven Programme Guide to Working Out - Incorporating: Aerobics, California Stretch, Ballet, Weights, Water Exercises, Yoga Section, Pregnancy Exercises - Ann Carpenter -9лв - Richard Simmons Never-Say-Diet Book -9лв - Bone-Building Body-Shaping Workout - Strength, Health, Beauty in Just 16 Minutes a Day! - Joice L. Vedral-9лв 2 - Treasure Island - Robert L. Stevenson - 6лв - Kidnapped - Robert L. Stevenson - 6лв - Great Expectations - Charles Dickens - 6лв - Got Fight? - Forrest Griffin - 19лв - The Way of the Fight - Georges StPierre - 19лв - Its Not About the Bike. My Journey Back to Life - Lance Armstrong - 19лв - Mishimas Sword - Christopher Ross - 8лв - Blaze - Richard Bachman - 11лв - Leading With My Chin - Jay Leno - 9лв - The Spy - J. Fenimore Cooper - 4лв 3 - The New Fitness Leaders Handbook - Garry Egger & Nigel Champion -9лв - The Essential Father - Tony Bradman -16лв - 100 years of London Twentieth Century in Pictures -9лв - Japan: Profile of a Nation - 16лв 4(2) -The Nicomachean Ethics - Aristotel -нова-10лв - Conquer the Crash - Robert R. Prechter Jr.-11лв 5(3) -The Gulag Archipelago - Aleksandr I. Sozlhenitsyn -16лв - Setting Free the Bears - John Irving -9лв - Beyond Good and Evil - Friedrich Nietzsche -12лв - The Limits of Expertise - Rethinking pilot error and the causes of airline accidents - Dismukes, Berman, Loukopoulos-18лв 6(1) - The Runners Handbook - Bob Glover and Jack Shephard-12лв - Fun Time Family Time - Susan Perry -12лв - Natures First Law: The Raw-Food Diet - Arlin, Dini, Wolfe -12лв - Trearures of Bulgaria -Konstantinov-страници с дефекти-19лв - The Doctors Book of Home remedies -19лв 7(8/9) - How to succeed as a sales manager - Alfred Tack -1 разлепена кола-6лв -The Change Masters - Rosabeth Moss Kanter -9лв - Introductory Economics - G.F. Stalake-9лв - In Search of Excellence - Lessons from Americas Best-Run Companies - Thomas Peters, Robert Waterman,Jr.-12лв - The Everything Investing Book: How to pick , buy and sell stock, bonds and mutual funds - Rich Mintzer & Annette Racond - Massachusetts -16лв - Personal Finance -Kapoor, Dlabay, Hughes - нова-19лв - The Business of Communicating -Davies, Kreis, Nutting, Tronc-9лв - Effective Business Communication in New Zealand - Case, ORourke, Smith, Sutton, Timperley, Walker, Wallace-9лв - Business Communication - David Pinner -9лв - Communication in practice - Robin Mitchell -9лв - Public Relations - Strategies and Tactics -Wilcox, Ault, Agee-твърди корици-19лв 8(8/9) Речник на чуждите думи в българския език -колектив-9лв 9(8/9) - Dictionary of English Usage - Clermont, London -Kirkpatrick-6лв - Writing Research Papers - A Norton Guide - Melissa Walker-16лв - Dictionary of Twentieth-Century Quotations - J. M. and M. J. Cohen (Penguin)-19лв - Book of Euphemism -Neaman, Silver-19лв - Dictionary of English Idioms -12лв - First Encyclopedia of Science - Kingfisher -твърди корици-16лв - The Oxford Miniguide to English Usage - E. S. C. Winer -9лв - Stress for Success - Dr. Peter Hanson -9лв - Open-Book Management - John Case - твърди корици и обложка -9лв 10(20/7) - In a World of English - Moving on - Students Book 1 и 2, Workbook 1 и 2 -като нови, Летера -комплект-29лв - In a World of English - Challenges 1 - StudentsBook, Workbook, Teachers Book - Летера, нови, комплект-12лв 11(20/15) How to Overcome Nervous Tension and Speak Well in Public - Alfred Tack -9лв Speaking in Public - Simon Elliot -9лв Be Your Own PR Expert -Bill Penn -12лв The Complete Job Interview Handbook - John Marcus -12лв Endless Referrals - Bob Burg -12лв 99 Minutes to Your Ideal Job - William t. Mangum -12лв 12 - The Lady of the Rivers - Philippa Gregory - 9лв - The Ten Laws of Leadership - Bill Newman - 6лв - Creating a New Civilization - Alvin and Heidi Toffler - 12лв - "What They Dont Teach You At Harvard Business School" - Mark H. McCormack - 9лв

14.08|13:04

0
ТЕСТ 7 клас Литература ВЕДИ

www.olx.bg 8 София

Състояние ново. На издателство ВЕДИ ОТ 2016г.

20.05|11:38

0
Продавам интересна художествена литература

www.olx.bg 2 София

„ „Едно“ – Ричард Бах – 5лв „Духът на престъплението“ – Красимир Крумов - 1лв „Демиан“ – Херман Хесе - 5лв „Откраднатият куфар“/ сборник разкази/ - Х. Хесе – 2лв „Лотарията“ – Хулио Кортасар - 2лв „Приемливи загуби“ – Ъруин Шоу - 2лв „Париж! Париж!“ – Ъруин Шоу - 2лв „Етика“ - Спиноза - 5лв „Подсъзнанието може всичко“ – Джон Кехоу - 2лв „Тайните на Ванга“ – Светльо Дукадинов - 2лв „Дяволската музика. История на блуса“ – Дж. Оукли–2лв „Пелена.Тайните войни на ЦРУ“- Боб Удуърд - 3лв „Моят живот“ – Ингрид Бергман - 3лв „Отнесени от вихъра“ – 1том + 2том - 10лв „Титан“ – Теодор Драйзер - 2лв „Кръстникът“ – Марио Пузо - 3лв „Роден съм да живея в самота“ /сборник писма/ -Франц Кафка - 5лв „Сбогом на оръжията“ – Хемингуей - 3лв „Птиците умират сами“ – Колийн Макълоу - 5лв “Били Лъжеца/Професия служащ“ – Кийт Уотърхаус–2лв „Пожарище“ – Макс Фон Дер Грюн – 1лв „“Свръхбогатите“ – Ендре Гьомори – 2лв „Луис Армстронг“ – М. Джонс – 2лв „Времето произнася присъда“ – Аркадий Ваксберг – 2лв „Червена зора“ – Пио Бароха – 1лв „Шърли“ – Шарлот Бронте, изд. 1985г – 3лв „Вийет“ – Шарлот Бронте, изд. 1975 – 3лв „Бившата съпруга“ – Ерве Базен – 2лв „Симфония на живота. Дворжак – К.В. Буриан – 2лв „Фермата“ – Луис Бромфийлд – 2лв Бертолд Брехт – Избрани творби – 2лв „Частният живот на Наполеон“ – Луи Антоан – 2лв „Звезди над Самарканд“ – Сергей Бородин – 5лв Елисавета Багряна – Избрани произведения – том 1 – 2лв „Вечната Амбър“ – Катлийн Уиндзор – 2лв „Диханието“ – Томас Бернхард – 1лв „Пучини. Бохеми и пеперуди“ – Янош Бокаи – 2лв „Стършел“ – Етел Войнич – 2лв „Психохигиенна саморегулация“ – Г. Беляев – 2лв „Въображението на знака“ – Ролан Барт – 8лв „Фортуната и Хасинта“ – Бенито Перес Галтос – 4лв „Частен случай“ – Калин Донков – 2лв „Пеперудата“ – Анри Шариер – 2лв „Фаворитът“ – том1+том2 – Валентин Пикул – 8лв Графиня Козел“ – Юзеф Крашевски – 2лв „Загадката на Ендхауз“ – Агата Кристи – 2лв „Смърт край Нил“ – Агата Кристи – 2лв „Прокълната земя“ – Висенте Ибаньес – 1лв „Маре Нострум“ – Висенте Ибаньес – 1лв „Любовна мъка и още нещо“ – Франсоаз Жорис – 2лв „Бабел“ – Владимир Колин – 1лв „Сълзите на Афродита“ – Алекс. Костов - 1лв „Наследството Ферамонти“ – Гаетано Кели – 2лв „Потъването на Япония“ – Сако Комацу – 2лв „Джакомо Казанова“ – 1том – 2лв „Свята лъжа“ – Алекс. Куприн – 1лв „За лекуването“ – И. Касирски – 3лв „Кортес и Монтесума“ – Морис Колис – 1лв „Истинската история на завоюването на Нова Испания“ – Бернар Кастильо – 2лв „Как търсих бъдещето си“ – Камен Калчев – 1лв „Ангелите ще заплачат“ – Ришард Клиш – 2лв „Вън от играта“ – Алексей Зубов – 1лв „Ден последен“ – Стоян Загорчинов – 1лв „Легенда за света София. Празник в Бояна“ – Стоян Загорчинов – 2лв „Пари“ – Емил Зола – 2лв „Вертеп“ – Емил Зола – 2лв „Кабаре“ – Кристофър Ишъруд – 2лв „Пътуване в делника“ – Богомил Райнов – 2лв „Този странен занаят“ – Богомил. Райнов – 3лв „Потъващите градове“ – Г. Разумов – 1лв „Витязът в тигрова кожа“ – Шота Руставели – 2лв „Елвис Пресли“ – Волфганг Тилгнер – 2лв „На белият камък“ – Анатол Франс – 2лв „Нулева зона“ – Херберт Франке – 1лв „Спомени на една майка“ – Марциана Форналска – 2лв „Жан Кристоф“ – т.2 – Ромен Ролан – 2лв „Забавна библия“ – Лео Таксил – 2лв „Боянският майстор“ – Иван Тренев – 2лв „Дон Жуан“ – Йозеф Томан – 2лв „Бележникът на един консул“ – Пол Теру – 1лв „Морски легенди и митове“ – 2лв „Госпожица Самотни сърца“ – Натаниъл Уест – 2лв „Локууд“ – Джон О’Хара – 2лв „Покойният Матиа Паскал“ – Луиджи Пирандело – 2лв Михаил Пришвин – Избрани творби – 1лв „Вратата на щастието“ – Алексис Парадисис – 1лв „Самотникът“ – Марин Преда – 1лв „Магелан“ – Леонс Пекар – 1лв „Посредникът“ – Лесли Поулс Хартли – 2лв „Жюл и Жим“ – Анри-Пиер Роше – 2лв „Индиана“ – Жорж Санд – 2лв „Робинсън“ – Мюриъл Спарк – 2лв Серафим Северняк – Избрани разкази и есета – 2лв „Непознати в къщи“ – Жорж Сименон – 2лв „Старомодна история“ – Магда Сабо – 2лв „Япония без кимоно и ветрило“ – Лиляна Стефанова“–1лв

25.06|01:10

0
Световна класика - литература - 5 броя автори

lot.bg 9 София

1/. "Успех" - Лион Фойхтвангер от 1930г., твърда корица, поредица от "Световна класика". Световен романист, майстор и на новелата и краткия разказ, немски белетрист и драматург. Цена - 9 лв. 2/. Трилогията на Уилям Фокнър - "Селцето", "Градът" и "Дворецът". Чужда проза, твърди корици, състояние - много добро. Поредица "Световна класика". Цена - 22лв. /за 2-та тома/ 3/. "Кентърбърийски разкази" - Джефри Чосър. Европейска средновековна и ренесансова литература, меки корици, 1980г., състояние - отлично. Цена - 10 лв. 4/. "Ругон-Макарови", том1-2 Емил Зола, жанр: класика, твърди корици, отлично състояние, издание: 1973г. Цена: 13 лв. 5/. "Жюстин или неволите на добродетелта" от Дона-Сиен-Алфонс-Франсоа /Маркиз дьо Сад/-1993г. ПРОДАДЕНО

27.07|06:13

0
Учебници Литература 9, История 10, 11, География 9 клас

www.olx.bg 6 София

Учебници - Литература за 9 клас - изд. Булвест 2000 - 6 лв - История и цивилизация за 10 клас - изд. Анубис 6 лв - История и цивилизация за 11 клас - изд. Просвета - 6 лв - География и икономика за 9 клас - изд. Булвест 2000 - 6 лв

15.08|12:12

0
Художествена литература (библиотека за ученика и юношески)

www.olx.bg 1 София

Изпращам с Еконт или лично предаване на метростанция Сливница Първа дружба - Стоян Ц. Даскалов - 3лв И пак тръгни момче - Кирил Божилов - 2лв Моето портокалово дръвче - Жузе Мауру ди Вашкунселуш - 1лв Чудакът от 6б - Владимир железников - 1лв Седемнадесетгодишните - Боян Болгар - 2лв Погрешна стъпка - Лъчезар Станчев - 1лв Нападателят - Атанас Мандаджиев - 1лв Златният град - Емил Елмазов - 2лв Нежни приключения - Борис Крумов - 1лв Пиратклуб - Петър Славински - 1лв Съзвездието (Ловджийски кучета) - Константин Паустовски - 2лв Морски труженици - Виктор Юго - 2лв Корабокрушенецът от Цинтия - Жул Верн - 2лв Йожени Гранде - Оноре дьо Балзак - 1лв Илиада/ Одисея - Омир - 1лв Маминото детенце - Любен Каравелов - 1лв Избрани творби - Любен Каравелов - 1лв Дядо Горио Гобсек - Оноре дьо Балзак - 2лв Немили - недраги - Иван Вазов - 1лв Избрани творби - Пенчо Славейков - 1лв Избрани творби - Димитър Полянов - 1лв Българска драма - 1лв Българска възрожденска драма - 1лв Творци на българската литератута - 1лв Творби и проблеми - литературни анализи 1ви том - 1лв Творби и проблеми - литературни анализи 2ри том - 1лв

20.05|17:12

0
Продавам антикварни книги, художествена литература

www.olx.bg 20 София

Продавам антикварни книги, художествена литература Книгите са издания от 1917 г. до края на 50-те години на 20 век. Посочени са заглавията и авторите, годината на издаване, броя страници. За всяка книга цените са на брой, като на книжките-брошури до 50-100 стр. След 1946 г. е между 5 – 10 лв., за тези над 100 стр. 20 – 30 лв. За книгите преди 1946 г. цената е 20 лв. на брой до 50 – 100 стр., над 100 стр. е по 30 – 40 лв. Обаждане - вечер след 18,00 ч. до 21,30 ч. В останалото време телефонът е на гласова поща, може да се оставят съобщения. Списък на книгите 1. Фани Попова-Мутафова - „Солунският чудотворец“, 1942 г. 470 стр. - 30 лв. 2. Ивлин Уо - „Завръщане в Брайсхед“, 1956 г. 404 стр. - 25 лв. 3. Емил Лудвиг - „Рузвелт – есе върху щастието на властта“ от Б-ка Бележити личности №20, края на 1940-те години, 304 стр. - 30 лв. 4. Клод Ане - „Ариана – руската девойка“, 1957 г. 150 стр. - 20 лв. 5. Пърл Бък - „Павилион за жени“, 1957 г. 468 стр. - 25 лв. 6. Оливия Уедсли - „Обладание“, края на 1950-те год., 330 стр. От Б-ка Световни автори – 30 лв. 7. Ерих Мария Ремарк - „Триумфалната арка“, от Б-ка Световни автори, 1957 г., 512 стр. - 30 лв. 8. Алфред Широкауер - „Хилда фон Лобах“, 30-40-те години, 238 стр, Художествена б-ка Цветове – 30 лв. 9. Молиер - „Скъперникът“, 1957 г., 112 стр. - 10 лв. 10. Шилер - „Мария Стюарт“, 1958 г., 212 стр. - 20 лв. 11. Жан Расин - „Аталия“, 1957 г., 102 стр. - 10 лв. 12. Шекспир - „Кориолан“, 1957 г., 116 стр. - 10 лв. 13. Джек Лондон - „Дъщеря на снеговете“, 1957 г. 320 стр. - 25 лв. 14. Владислав Реймонт - „Мечтател“, 1958 г., 146 стр. - 15 лв. 15. Славе Езеров - „Човешки страсти“, 1939 г., 208 стр. - 30 лв. 16. Едмондо де Амичис - „От Апенините до Андите“, 1946 г., 64 стр. - 10 лв. 17. Емилио Салгари - „Дамаският лъв“, 1937 г., 232 стр. - 40 лв. 18. „Моряка убиец – Тайната на любовта. Из подвизите на Ш. Холмс“ - 30-те години, „Цветна б-ка“№83, 32 стр. - 15 лв. 19. Уилям Текери - „Панаир на суетата“, 1950 г., 1100 стр. - 40 лв. 20. Клара Фибих - „Дилетанти в живота“, 1943 г., 270 стр. - 40 лв. 21. Шалр Луи Филип - „Майка и дете“, 1942-43 г. 104 стр. - 30 лв. 22. Ерих Мария Ремарк - „На западния фронт нищо ново“, 1957 г., 226 стр. - 20 лв. 23. Б. Травен - „Лов на хора“, 1956 г., 318 стр. Б-ка Златни зърна – 30 лв. 24. Лайош Зилахи - „Прокуденият град“, 1942 г., 392 стр., от Б-ка Златни зърна – 40 лв. 25. Карел Чапек - „Хордубал“, 1946 г., 144 стр, Б-ка Златни зърна – 20 лв. 26. Уилям Шекспир - „Ромео и Жулиета“, 1930-те години, 80 стр. - 20 лв. 27. Уилям Шекспир - „Комедия от грешки“, 1949 г., 104 стр. - 30 лв. 28. Уилям Шекспир - „Както ви се харесва“, 1949 г., 120 стр. - 30 лв. 29. Уилям Шекспир - „Веселите жени от Уиндзор“, 1949 г., 120 стр. - 30 лв. 30. Уилям Шекспир - „Укротяване на опърничавата“, 1947 г., 120 стр. - 30 лв. 31. Уилям Шекспир - „Двамата веронци“, 1948 г., 90 стр. - 20 лв. 32. Шилер - „Заговорът на Фиеско от Генуа“, 1941 г., 164 стр. - 40 лв. 33. Джордж Байрон - „Манфред“, 1939 г., 84 стр. - 20 лв. 34. Шилер - „Дон Карлос“, 1931 г., 204 стр. - 40 лв. 35. Жан Расин - „Британикус“, 1947 г., 88 стр. - 10 лв. 36. Българо-немски речни, 1962 г., 564 стр. - 20 лв. 37. Даниел Дефо - „Робинзон Крузо“, 1954 г., 236 стр. - 20 лв. 38. Здравко Подвързачов - „Любовни вицове“, Б-ка Бай Ганьо №31, 30-те години, 32 стр. - 10 лв. 39. Славе Езеров - „Жестока съдба“, 1939 г., 180 стр. - 30 лв. 40. Жорж Борн - „Ужасите на затвора“, 1955 г. или по-рано, 714 стр. - 30 лв. 41. Славе Езеров - „В низините“, 1940 г., 190 стр. - 30 лв. 42. Артър Конан Дойл - „Благородникът ерген“, 1921 г., 68 стр. - 20 лв. 43. Богдана Стайкова - „Мадоната в бяло“, 1934 г., 80 стр. - 20 лв. От Поредица „Библиотека за жената“ от 1930-те години – по 20 лв. на 1 брой, всичките наведнъж – по договаряне 1. Вики Баум - „Улле“, 64 стр. №4 2. Евгения Морлит - „Синята брада“, 64 стр. №9 3. Д.Х. Лауренс - „Лисицата“, 80 стр. №12 4. Матвей Вълев - „Пътници“, 64 стр. №15 От Поредица Походна войнишка библиотека“, по 40 лв по 1 брой, ако се вземат наведнъж всички – по договаряне 1. Т.Г.Влайков - „За дедовата Славчова уну

10.06|23:41

0
Книги - психология , литература , криминални трилър

www.olx.bg 3 София

всяка по 3 лв ОТЛИЧНО състояние (не са четени !) изпращам само с еконт !

29.06|03:32

0
Музика - музикална литература - учебници по пиано от 1 до 12 клас

www.olx.bg 4 София

1 Aibl, Jos. - BELLA ITALIA - 20 ITALIENISCHE VOLKSLIEDER 2 Album 1 - 32 SONATINEN, RONDOS, VARIATIONEN…- 3 Album 2 - EDITION PETERS - № 9138 4 Album 3 - HELLER-OP.45,46,16, PAUL JUON-OP.20, L.SCHITTE - OP.98, KULLAK-OP.14, R. KLEIN-OP.29 5 Album 4 - PAGES BRILLANTES DU PIANO 6 Bach - Händel - LEICHTE KLAVIERSTÜCKE 7-8 Bach- WOHLTEMPERIRTES KLAVIER 9 Bach -ИНВЕНЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 10 Bach -KLEINE PRÄLUDIEN UND FUGHETTEN - OP. 242 11 Bach -НОТНА ТЕТРАДКА НА АНА МАГДАЛЕНА БАХ 13 Bach -INVENTIONEN UND SINFONIEN 14 Bartók, Béla -ЛЕКИ ПИЕСИ ЗА ДЕЦА 15 Bartók, Béla -DIE ERSTE ZEIT AM KLAVIER 16 Beethoven - FÜR ELISE 17 Beethoven - RONDO, G-DUR, OP.51 № 2 18 Beethoven -KLAVIERSONATEN, OP. 2 - №1, 2, 3, OP. 7, OP. 10 - №1, 2, 3, OP. 13, OP. 14 - №1, 2, OP. 22 19 Beethoven - SONATA № 14, OP. 27 - №2 20 Beethoven - SONATE g-moll, OP. 49 - №1- zu 2 Händen 21 Berens, H.-NEUESTE SCHULE DER GELÄUFIGKEIT, OP. 61 22 Bertini- Леки етюди за пиано, OP.100 23-24-25 Bertini- ETÜDEN OP.29,OP.32,OP.97 26 Beyer - VORSCHULE IM KILAVIERSPIEL, OP. 101 27 Bizet, G. -Бизе - Детски игри - Малка сюита за оркестър 28 Burgmüller,- 25 LEICHTE ETÜDEN, OP. 100 29 Chopin-NOCTURNES,OP.9-1,2,3,OP.15-1,2,3,OP.27-1,2, OP.32-1,2,OP.37-1,2, OP.48-1,2, OP.55-1,2, OP.62-1,2,OP.72-1, 30 Chopin-MAZURKAS,OP.6,7,17,24,30,33,41,50,56,59,63,67,68, 31 Chopin-WALZER, OP.18, 34-1,2,3, 42, 64-1,2,3, 69-1,2, 70-1,2,3, OP.POST 32 Chopin-BALADES & IMPROMPTUS -OP.23,38,47,52,OP. 29,36,51,66 33 Chopin - SÄMTLICHE KLAVIER WERKE, OP. 23,38,47,52,29,36,51,66,20,31,39,54,49,10,25,28,45,1, 5,16 34 Chopin - POLONAISES, OP.26-№1,2, OP.40-№1,2, OP. 44, 53, 61, OP.71-№1,2,3, OP. OEUVRE POSTHUME - 6 35 Clementi - Tausig- GRADUS AD PARNASSUM 36 Clementi -SONATINEN, OP. 36, 37, 38 37 Cramer - 50 STUDI 38 Czerny -ERSTER LEHRMEISTER, OP.599 39 Czerny -SCHULE DER GELÄUFIGKEIT, OP. 299 40 Czerny - FORSCHULE DER FINGERFERTIGKEIT, OP. 636 41 Czerny -KUNST DER FINGERFERTIGKEIT -OP. 740 (699) 42 Czerny -PRAKTISCHE FINGERÜBUNGEN, OP. 802, heft 2 43 Czerny -ETUDES DE MECANISME, OP. 849 44 Czerny -100 ÜBUNGSSTÜCKE, OP. 139 45 Diabelli -SONATEN, OP. 32, 33, 37 46 Diabelli - SONATINEN, OP. 151, 168 47 Duvernoy- ELEMENTARUNTERRICHT, OP.176 48 Duvernoy-ECOLE DU MECANISME-15 ETÜDEN, OP. 120 49 Duvernoy- ECOLE PREPARATOIRE DE VELOCITE, OP. 276 50 Grieg- Избрани произведения фортепиано 4-7 кл. 51 Grieg- KLAVIERWERKE-ОP.12,38,43,47,54,57,62,65,68,71 52-53 Grieg- PEER GYNT ≈ SUITE 1, OP.46 ,≈ SUITE 2, OP.55 54 Grieg- HOCHZEITSTAG AUF TROLDHAUGEN, OP. 65 №6 55 Hanon- DER KLAVIER ≈ VIRTUOSE 56 Haydn - Mozart - MEISTER FÜR DIE JUGEND -ZU 2 HÄNDEN 57-58-59 Haydn -SONATEN zu 2 Händen,№1-11,№24-33,№34-43 60 Haydn -6 SONATINAS 61-62-63 Heller -ETÜDEN OP. 45,OP.46,OP.47 64 Henri van Gael - SUR LEAU - 6 MORCEAUX POUR PIANO 65 Jensen, Adolf -LIEDER UND TÄNZE, OP. 33 66 Köhler- KLEINE SCHULE DER GELÄUFIGKEIT, OP. 242 67 Kullak,Th.-KINDERLEBEN- OP. 62 + OP.81 68-69 Lemoine - KINDER ETÜDEN - OP. 37 70 LIED-ALBUM (OPERETTEN) 71 Liszt - MARZENIA MILOSNE - NOKTURN III 72 Mendelssohn-LIEDER OHNE WORTE 73 Mendelssohn-KLAVIERSTÜCKE 74 Mozart-SONATEN 75 Mozart-SONATEN FÜR KLAVIER zu 2 Händen, № 1-10 76 Mozart-6 SONATINEN FÜR KLAVIER 77 Mozart -SONATA № 9, A-DUR K.331 78 Mozart-MARCIA ALLA TURCA K.331(Rondo from SonataNr.11) 81 Rowley - ERHOLUNG, OP. 37 82-83-84Scarlatti- SONATEN FÜR KLAVIER 85 SCHMITT- VORBEREITENDE ÜBUNGEN, OP.16 86 SCHUBERT-BEHR - STÄNDCHEN 87 Schubert - ЛЕНДЛЕРЫ И ВАЛЬСЫ, ОР.171,18,77,127, 88 Schubert-IMPROMPTUS&MOMENT MUSICAUX,оп.90,94,142 114 Натансон, Рощин, Николаев -Фортепианная игра 104 Андрей Стоянов - Школа за пиано 117 Наука и изкуство - Малкият пианист - всички части Има още много и от други автори, вкл. български и руски. Ако това, което ви е нужно не е в списъка - свържете се с мен. Продавам учебници по солфеж, цигулка, акордеон, китара, виола, поп и джаз, теория на музиката, необходими за музикални школи, музикални училища, НМУ, музикални специалности във ВУЗ. Цената зависи от изданието и състоянието на всяка книга.

03.07|09:45

0
11 клас математика, литература, български език, 666 теста

www.olx.bg 5 София

Български език издателство "Д-р Иван Богров" - 5 лв. Литература издателство Анубис - 6,50 Математика издателство Анубис, профилирана подготовка -5лв. 666 теста издателство Литера и ко - 11лв - ново Състоянието на учебниците е отлично.

07.08|20:51

0
Научна,просветна, религиозна, шпионска литература.Нови.

bazar.bg София

Книги които заслужава да притежаваш. Договаряне! Ослушвайте се, не останаха!!! Книгите са чисто нови, и се продават на 50% от коричната цена!!!

03.06|21:33

0
5 клас - Алманах - народно творчество, българска и чужда литература

www.olx.bg 50 София

5 клас - Алманах - народно творчество, българска и чужда литература

08.07|16:15

0
Научно медицинска литература книги списание специализирано за лекари ,

bazar.bg 1 София

Научно специализирано списание на медицинска тематика . Количествата са ограничени ,при интерес от ваша страна ми пишете, или се обаждайте на телефона от обявата.Цената е за брой и може да се коментира ,при количество отстъпка

25.07|10:03

0
Всемирна руска литература 200 тома + каталог. Подарък Страни и народи

www.olx.bg 320 София

Библиотека всемирной литературы 1967-1977г. 200т. + т.201 Каталог. Продават се всички на куп. Нямат обложки. ""Страны и народы 1978-1985г". 20 т

11.06|18:25

0
Дамаскините в българската литература,Донка Петканова-Тотева,БАН,1965г.260стр.

bazar.bg 30 София

Дамаскините в българската литература,Донка запазена!

24.06|15:21

0
"Русская литература - учебная хрестоматия для национальных школ РСФСР - 6 класс"

bazar.bg 015 София

Книги по 0,15 лв./бр. - "Русская литература - учебная хрестоматия для национальных школ РСФСР - 6 класс" - Асен Миланов - "Борци за живот" ПРОДАДЕНА!!! - "Из старата българска литература" ПРОДАДЕНА!!! - Васила Дакаилова - "Млечни напитки и плодови десерти" ПРОДАДЕНА!!! - Омир - "Илиада" ПРОДАДЕНА!!!

07.06|05:36

0
"Из старата българска литература"

bazar.bg 025 София

"Из старата българска литература" Издателство: "Български писател", 1969 г. Цена: 0,25 лв.

17.06|10:01

0
Художествена литература 3.00лв; 5.00лв.

www.olx.bg 5 София

Тери Пратчет - книгите са нови и нечетени: "Фантастична светлина" - 8.00лв. "Музика на душата" - 8.00лв. "Смрък" - 8.00лв. Иво Инджев - "Статия на свободата 1994-2000" Цена 7.00лв. "Величието на Вавилон" - Силвия Ренц и Фредерик Пелзенер - том 1 " Царят на Вавилон" том 2 "Епоха на разцвет" - по 5 лв. "Панагюрска енциклопедия" - двуезично издание на български и английски, твърда корица, съвсем ново. Цена 20.00лв. "Когато топките са повече от ръцете" - Майкъл Гелб - 7.00лв. "Вера Кочовска" - Лиляна Серафимова. 7.00лв. "Граматиката е сладка песен" - Ерик Орсена - 5.00лв "Апокалипсис" -Ерик Джакомети и Жак Равен. 7.00лв "Висшите растенияя на Родопите - фото определител" 10.00лв Димитър Талев - неиздавани страници - 7.00лв. “Талантът на Тoyota” - Джефри Лайкър и Дейвид Майер. Твърди корици, нова, неупотребявана. Цена 15.00лв. "Новите правила в маркетинга и в ПР" - Дейвид Миърман Скот - нова, неупотребявана. Твърда корица. Цена 15.00лв. "Артър Милър - избрани есета" Цена 7.00 Аксел Мунте - Легенда за Сан Микеле. Цена 7.00 Марсел Пруст - "Аферата Льомоан. Цена 7.00 "Обещай ми" - Ричард Пол Еванс. Цена 7.00 "Jimi Hendrix. Стая с огледала"- 10.00 "Антология на живите" -ж Мартин Карбовски, Калин Терзийски, Тома Марков, Момчил Николов, Радослав Парушев. Цена 5.00лв.. "Маргарет Тачър - живот и политика - цена 13.00лв. "Делото Милошевич" - Жерминал Чивиков. Цена 8.00лв. :Наглите" - Слави Ангелов. Цена 5.00лв. "Взлом" Слави Ангелов 5.00лв. Джобен директор. Цена 5.00лв "Приказките на операта" - Надя Петрова - комплект 2 тома. Цена 10лв. " Любовни тайни - българска любовна лирика" - подаръчно издание , твърди корици. Леко е спукана корицата отзад, но иначе е перфектно! Цена 10.00лв. "Сцени от живота на село" - Амос Оз. Цена 5.00лв. "Безизходица" - Джеймс Патерсън. Цена 5,00лв. Лиана Антонова: " Срещи с отвъдното" - цена5.00лв.; " Прозорец към Космоса" - цена5.00лв.; "Диалог на доверието" - цена 5.00лв. Bulgaria. Пътеводител за гостоприемство и приключения/ 105 къщи за гости и малки хотели. Цена 3,00лв. Географски речник - цена 3,.00лв. Random house compact world atlas - с меки корици в ùдесно състояние. Цена 10.00лв. Penguin Popular Classics - Kama Sutra . Цена 5.00лв. Everyman - Philip Roth. Цена5.00лв. The Scarecrow and His Servant - Philip Pullman. Цена 5.00лв. Leben des Galilei - Bertolt Brecht. Цена 5.00лв. "На един черпак разстояние" - Ричард Морей - 7.00лв. Майк"Джиъл Палин - "Около света за 80 дни" - 8.00лв.; "це се срещнем в Тоскана" - Лиса Дикинсън - 7.00лв; "Нощите на Османската принцеса"Линда Лафърти - 7.00лв. " Момичето в хиацинтовосиньо" - Сюзън Вриланд - 7.00 "Слънцето залязва над Ангкор" - Николай Овчаров - 8.00 "Голите и мъртвите" - Норман Мейлър - твърди корици - 10.00лв. Яна Язова - "Левски" - издание абсолютно запазено, с твърда корица. Цена 10.00лв. Яна Язова, Александър Балабанов - Сол и пипер / Златни искри на скръбта - издание абсолютно запазено, с твърда корица. Цена 10.00лв. "Лице" - Блага Димитрова твърда корица, 8.00лв. Доган - Демонът на ДС и КГБ - Петър Япов. Цена 10.00лв. Въведение в НЛП - Джери Ричардсън. Цена 10.00лв. "Неизвестно за известните български родове,улици и сгради" - Мариана Първанова - издание абсолютно запазено, с твърда корица. Цена 10.00лв. Георги Данаилов: всички издания са нови, с твърди корици. Цена 5,00лв: ; "За Русо и градските идиоти/Убийството на Моцарт"; "Мемоарите на едно жълто паве". Труман Капоти: "Лятно пътуване" - 7.00лв.; "Дървото на нощта и други истории" -7.00лв. Милорад Павич - "Уникат" - 7.00лв. "Ключ към шифъра на Леонардо" - Мартин Лун - 3,00лв.; Антоан дьо Сент-Екзюпери: "Военни записки 1939-1944" -5,00лв.; "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" - 3,00лв;

02.06|23:33

История на вашите искания

Добавена е дата

Други ресурси