търсене книги и списания при поискване "Антикварна Колекция - Библиотека за Всички" в града София

0
Антикварна Колекция - Библиотека за Всички

www.olx.bg 46 София

Антикварна колекция. Меки корици. 23 броя. 2 лв/бр. при закупуване на цялата колекция. 3 лв/бр. за отделни екземпляри

28.03|10:21

0
Нови книги - всички за 20 лв. общо

bazar.bg 250 София

Най-ниски цени за НОВИ книги! ВСИЧКИ КНИГИ НА ОБЩА ЦЕНА ОТ 20.00 лв. Джордж Клуни - Неофициална биография от Дан Уайтхед 2.50 лв. Мъдрост за новото поколение от Шри Шри Рави Шанкар - 2.50 лв. (корична цена 13.00 лв.) Тайните на естрадата от Генко Генков (изчерпан тираж ) - 2.50 лв. Голямата идея от Дони Дойч - 3.50 лв. (корична цена 16.00 лв.) - два броя Търновската конституция 1879 г. България се завръща в Европа от Стоян Райчевски - 2.50 лв. (корична цена 10.00 лв.) Делтапланеризъм. Книга 1 и 2. Първа книга - 3.00 лв, втора книга - 3.00 лв., двете заедно за 5.00 лв. Пълна православна библейска енциклопедия в три тома. Том 1 от А до З. Изд. 1993 г. - 2.50 лв. Ръкопис на Тома от Льовел - 1.50 лв. (корична цена 6.99 лв.)

25.01|14:08

0
Медицинска литература във всички области

www.olx.bg 10 София

Пишете ми и изпратете своя имейл, за да ви прикача списъка с интересуващите ви книги /учебници, ръководства, атласи, монографии/ във вашата специалност - акушерство и гинекология, рентгенология, вътрешни болести, анестезиология, генетика, лаборатория, диететика, алергология, дерматология, УНГ, офталмология, онкология, кардиология, хематология, пневмология, неврология, психиатрия, психология, педиатрия, фармакология, токсикология, физиотерапия, рехабилитация, козметика, масаж, ЛФК, хирургия, ортопедия и травматология, патология, ендокринология, имунология, епидемиология, инфекциозни, паразитология, ревматология, хепатология, гастроентерология, урология, нефрология, фармация и стоматология.   Цената е за отделна книга и е ориентировъчна. Може да струва 5, може и 60 лв. В списъците, които ще ви изпратя, всичко е уточнено. - с „Нервни болести”, под ред. на И. Георгиев; С. Божинов – 1982 г. – 10 - с С. Божинов – „Неврология” – 1978 г. – 15 - с „Ръководство за упражнения по неврология”, под ред. на С. Божинов – 1978 г. – 10 - В. Воробьев; Р. Синельников – „Атлас анатомии человека. Неврология” – 1948 г. – 50 - с Е. Титянова – „Доплерова сонография. Диагностична стойност и клинично приложение в неврологията” – 2002 г. – 22 - с „Неврорентгенология”, под ред. на М. Лесев – 1976 г. – 28 - с М. Лесев – „Мозъчна компютърна томография” – 1983 г. – 13 - с „Диагностика и поведение при спешните състояния в неврологията”, под ред. на Б. Герасимов; П. Стаменова – 1997 г. – 20 - с В. Митков – „Спешна неврология” – 1982 г. – 13 - с „Клинична неврофармакология”, под ред. ва И. Георгиев – 1982 г. – 17 - „Ръководство по неврология” – т. 1-2, под ред. на Д. Хаджиев; И. Георгиев – 1988 г. – 40 - с „Ръководство по отоневрология”, под ред. на А. Кехайов – 1982 г. – 25 - с T. Walsh – “Neuro-Ophtalmology. Clinical signs and symptoms” – 1998 г. – 30 - с И. Асенова – „Невропсихология” – 2009 г. – 17 - с К. Койчев – „Слухово-вестибуларна сензорна система” – 1984 г. – 20 - „Детска неврохирургия”, под ред. на П. Вецка – 1989 г. – 12 - С. Кондов – „Ехографска диагностика в неврохирургията” – 2011 г. – 10 - “Lasers in neurosurgery” – 1988 г. – 15 - с D. Bigner; J. Swenberg – „Experimental tumors of the central nervous system” – 1977 г. – 20 - с J. Gluckman; P. Gullane; J. Johnson – “Practical approach to head and neck tumors” – 1994 г. – 20 - “Parkinson’s disease” – 1984 г. – 12 - с Г. Гатев – „Паркинсонизъм” – 1976 г. – 17 - Л. Карамалаков – „Паркинсонизъм” – 1989 г. – 13 - с С. Божинов – „Съвременен остър паркинсонов енцефалит” – 1975 г. – 15 - с „Полиневрити и полиневропатии”, под ред. на С. Божинов – 1984 г. – 10 - с „Миопатии. Клинични, биохимични, хистологични, хистохимични и електронномикроскопски изследвания”, под ред. на С. Божинов; Г. Гълъбов – 1973 г. – 15 - с Г. Узунов; С. Божинов – „Алкохолни енцефалопатии в детската възраст” – 1973 г. – 15 - Ив. Керековски – „Нервни заболявания в ранното детство” – 1988 г. – 15 - с Ив. Керековски – „Гърчове в кърмаческата и ранната детска възраст” – 1987 г. – 10 - с S. Greenberg; A. Amato – “EMG (electromyography) pearls” – 2004 г. – 30 - с К. Танчев – „Електронистагмография. История, значение, приложение” – 2010 г. – 13 - с „Хирургични болести” – т. 1, под ред на С. Баев – 1994 г. – 25 - с Ch. Illingworth – “A short textbook of surgery” – 1972 г. – 20 - с A. Forrest; D. Carter; I. Macleod – “Principles & practice of surgery” – 1989 г. – 40 - с P. Lawrence – “Essentials of surgical specialties” – 50 - с „Оперативна хирургия” – т. 1, под ред. на Б. Бойчев; С. Димитров; А. Червенаков (Обща част) – 1959 г. – 13 - с „Оперативна хирургия” – т. 2, под ред. на Б. Бойчев; С. Димитров; А. Червенаков (Обща част) – 1961 г. – 13 - с „Детска хирургия”, под ред. на Д. Арнаудов – 1978 г. – 20 - с „Остри коремни хирургични заболявания у децата”, под ред. на И. Иванчев – 1984 г. – 17 - с J. Welch and coll. - “Diverticular disease. Management of the difficult surgical case” – 1998 г. – 40 - с K. Zucker – “Surgical laparoscopy” – 1993 г. – 60 - с „Коремна хирургия”, под ред. на Г. Ганчев; Я. Добрев; К. Енев; В. Матеев – 1980 г. – 25 - „Коремна хирургия”, под ред. на С. Баев – 1990 г. – 30 - с Н. Яръмов – „Остър хирургичен корем” – 2008 г. – 20 - с М. Донев – „Хирургично лечение на белодробната туберкулоза” – 1964 г. – 22 - Н. Василев – „Хирургия на щитовидната жлеза” – 1989 г. – 22 - с „Жлъчно-чернодробна хирургия”, под ред. на Н. Василев; С. Баев – 1989 г. – 30 - Н. Василев; Н. Цанков – „Грешки, опасности и усложнения в коремната хирургия” – 1983 г. – 15 - С. Зографски – „Ендокринна хирургия” – 1987 г. – 25 - с М. Даскалов – „Студии и въпроси от коремната хирургия” – 1998 г. /?/ - 20 - С. Попкиров – „Гнойно-септична хирургия” – 1984 г. – 35 - с „Раны и раневая инфекция”, под ред. на М. Кузин; Б. Костюченок – 1990 г. – 25 - с М. Минков – „Оперативна детска урология” – 2006 г. – 40 - Н. Минков – „Малформативни уропатии в детската възраст” – 1989 г. – 20 - „Неотложни състояния в урологията”, под ред. на Н. Минков – 1984 г. – 18 - с J. Swinehart - “Color atlas of hair restoration surgery” – 1996 г. – 50 - с „Пластична хирургия”, под ред. на Б. Шиндарски; Й. Червенков; И. Матев – 1984 г. – 27 - с Ф. Буриан – „Атлас пластической хирургии” – т. 2 (Голова) – 1967 г. – 40 - с Ф. Буриан – „Атлас пластической хирургии” – т. 3 (Туловище и конечности) – 1967 г. – 30 - с Р. Казанджиев – „Липоскулптура и хирургия на силуета. Основни техники” – 2001 г. – 25 - с Н. Недков – „Възстановителна хирургия на лицето” – 1956 г. – 20 - с M. Dolwick; B. Sanders – “TMJ (temporomandibular joint) internal derangement & arthrosis. Surgical atlas” – 1985 г. – 45 - с H. Archer – “A manual of ORAL SURGERY. A step-by-step atlas of operative technics” – 1953 г. – 40 - с W. Gould; R. Sataloff; J. Spiegel – “Voice surgery” – 1993 г. – 30 - с „Сърдечна хирургия”, под ред. на Ч. Драгойчев – 1987 г. – 25 - „Опасности, грешки и усложнения в шийната, гръдната и сърдечно-съдовата хирургия”, под ред. на Н. Василев; Ч. Драгойчев; Й. Топалов – 1985 г. – 18 - с „Съдова хирургия”, под ред. на К. Тодоров; П. Левичаров – 1990 г. – 28 - с „Диагностика и лечение на неврохирургичните заболявания”, под ред. на Ф. Филипов; Г. Савов; П. Петров – 1973 г. – 25 - с „Учебник по очни болести”, под ред. на И. Маждракова-Чалманова – 1994 г. – 20 - с „Клинична офталмология”, под ред. на Л. Луков – 1988 г. – 20 - с И. Иванов – „Диагностични методи в офталмологията” – 1985 г. – 15 - с „Флуоресцеинова ангиография на очното дъно”, под ред. на В. Танев – 1990 г. – 18 - с А. Водовозов – „Световые рефлексы глазного дна. Атлас” – 1980 г. – 17 - с „Спешна офталмология”, под ред. на С. Дъбов – 1980 г. – 15 - с „Заболявания на ретината”, под ред. на С. Дъбов; Н. Константинов – 1982 г. – 18 - с „Офталмохирургия”, под ред. на Н. Константинов; С. Дъбов – т. 2 – 1984 г. – 20 - с „Руководство по глазной хирургии”, под ред. на М. Краснов; В. Беляев – 1988 г. – 15 - М. Краснов – „Микрохирургия на глаукомите” – 1987 г. – 12 - с M. B. Shields – “Color atlas of Glaucoma” – 1998 г. – 30 - с J. Rootman; B. Steward; R. Goldberg – “Orbital surgery” – 1995 г. – 50 - с “Microsurgery of the eye: Main aspects”, ed. by S. Fyodorov – 1987 г. – 30 - с „Атлас оперативной оториноларингологии”, под ред. на В. Погосов – 1983 г. – 18 - с F. Bess; L. Humes – “Audiology. The fundamentals” + дискета – 1995 г. – 20 - с J. Alpiner; P. McCarthy – “Rehabilitative audiology: Children and adults” – 1993 г. – 30 - с/к „Детска оториноларингология”, под ред. на Г. Кабакчиев – 1980 г.; 1988 г. – 22 - с А. Рестелини; П.-Ж. Мале; П.-Ф. Унгер – „Спешна медицина” – 1994 г. – 28 - с „Интензивни грижи. За сестри”, под ред. на Й. Йорданов – 1983 г.; 1991 г. – 10 - с „Основи на реанимацията и интензивната терапия”, под ред. на Й. Йорданов; С. Саев; Е. Стоянов – 1987 г. – 33 - с „Анестезиология”, под ред. на Й. Йорданов; С. Саев; Е. Стоянов; С. Филипов – 1976 г. – 23 - А. Атанасов; Й. Йорданов – „Анестезиология в детската възраст” – 1985 г. – 17 - “Emergency care” – 1978 г. – 15 - с W. D. Wylie; H. C. Curchill-Davidson – “A practice of anaesthesia” – 1972 г. – 35 - с R. Frey; W. Hugin; O. Mayrhofer – “Lehrbuch der anaesthesiologie und wiederbelebung” – 1971 г. – 35 - с „Ръководство по рентгенова диагностика. Дихателна, храносмилателна, пикочоотделителна и полова система”, под ред. на Г. Тенчов – 1962 г. – 25 - с Б. Бърлиев и кол. – „Рентгенова диференциална диагноза” – т. 2 /Храносмилателна система, сърце и големи съдове, пикочоотделителна система/ - 1978 г. – 30 - с Р. Раданов – „Туберкулозата у децата (с атлас от рентгенограми и фотоснимки)” – 1953 г.; 1956 г. – 17 - с „Рентгенова и радиоизотопна диагностика на заболяванията на дихателната система”, под ред. на И. Пешев – 1980 г. – 25 - с „Рентгенова диагноза на белодробния рак”, под ред. на А. Николаев – 1957 г. – 15

26.03|15:30

0
Фалшификатори на всички времена-Йордан Костов

bazar.bg 5 София

Фалшификатори на всички времена-Йордан Костов,1985г.,състояние добро.******************* Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

11.03|06:35

0
Книга Антикварна Българи от старо време

bazar.bg София

Антикварна Българи от старо

12.02|07:49

0
Книга Антикварна Българи от старо време 1942 Повест Любен Каравелов

bazar.bg София

Антикварна Българи от старо Доставка: *Изпращам с куриерска фирма Еконт с 10 % отстъпка от цената на доставката и опция преглед на пратката преди да се заплати! *Изпращам с куриерска фирма Спиди. Моля, разгледайте и другите ми обяви!

09.04|21:36

0
Колекция Playboy

www.olx.bg 800 София

Здравейте! Предлагам ви интересна колекция на списание Playboy, която включва: Български списания от брой 001 до 150 (включително) от тях за съжаление нямам брой: 4, 34, 35, 46, 58, 122, 123, които при желание лесно могат да се намерят. Към колекцията предлагам 6 броя колекционерски издания, 2 календара, 2 кутии с 3 тестета карти- чипове за покер, 22 броя чуждестранни издания, които съм събирал извън България (някой от тях не отваряни включително броя Exclusive) и други бонуси, които вървят със списанията... Според мен черешата на колекцията е не разпечатан редакционен брой от юни 2009 с Лора Караджова, които лично ми подариха в редакцията на списанието. Общо 172 списания, като 7 от тях са на стойност 15лв. останалите съответно по 5лв. 930лв. е себестойността само на списанията. НЕ давам информация за съдържанието на отделни броеве! Продавам ЗАЕДНО цялата колекция. Коментар на цената при лично предаване! Благодаря ви за прегледа на обявата.

04.04|16:23

0
Цар лъв - Златната колекция

www.olx.bg 5 София

Първата книжка от Златната колекция на дисни - Цар Лъв, 5 лв бр.

19.04|20:12

0
Златна колекция XX век

bazar.bg 5 София

Антон Дончев – „Време разделно“ Цена 5 лв., отлично състояние Ивайло Петров – „Хайка за вълци“ Цена 5 лв., отлично състояние Изпращам по Еконт или Спиди с опция преглед. Напишете ми лично съобщение с Вашите данни.

03.04|17:02

0
Салфетки за декупаж или колекция

bazar.bg 050 София

Трипластови салфетки. Подходящи за декупаж или за попълване на колекция. Имам и още много варианти.

15.04|12:32

0
Колекция шпионски книги

www.olx.bg 50 София

Колекция от шпионски книги .Повечето са с изчерпан тираж .

18.03|09:13

0
Колекция на Даниел Силва

www.olx.bg 50 София

Колекция на Даниел Силва

22.01|01:06

0
Колекция списания National Geographic

www.olx.bg 25 София

Колекция от 13 списания National Geographic. Напълно запазени. Като нови!

31.03|16:29

0
Книги от Златната колекция на Дисни

www.olx.bg 10 София

Цената на всяка книга е 10 лева. Телефон 882 - Покажи - Лили

12.04|20:58

0
Колекция Нови любовни романи

www.olx.bg 5 София

Колекцията е в отлично състояние. Налични са 2 броя: Нови любовни романи 5 Моя прекрасна лейди Айрис Джахансен 6 Момичето на Дани Сандра Честън

03.03|23:49

0
Всемирная литература - 87 от 200 тома библиотека

bazar.bg 150 София

Световна литература на руски език. Библиотека всемирной литературы (БВЛ) — 200-томная серия книги, издателство «Художественная литература» / СССР / 1967—1977 г, формат 60x84/16. Цената е за 1 бр. Продават се на бройка или в комплект. Наличните томове са приложени в списък в снимки. Лично предаване: София, Овча Купел (стара част), ул. Боряна или с Еконт до всяка точка на България. 0899 306093 Тук ще намерите пълна информация за библиотеката и съдържание на томовете: . Налични са: № 15. «Изборник»: Сборник произведений литературы древней Руси № 21. Ирано-таджикская поэзия № 25. Низами. № 26. Навои, Алишер. Поэмы № 36. Шекспир, Уильям. № 39. Испанский театр. № 53. Дидро, Дени. № 54. Лессинг, Готхольд Эфраим № 55. Поэзия народов СССР IV—XVIII веков № 56. Аббат Прево. № 57. Русская поэзия XVIII века № 61. Стерн, Лоренс. № 62. Филдинг, Генри. № 63. Русская проза XVIII века № 68. Бальзак, Оноре де. № 70. Вазов, Иван. «Под игом» № 72. Гейне, Генрих. № 73. Герцен, Александр. № 75. Гоголь, Николай. № 76. Гонкур, Эдмон де, Гонкур, Жюль де. № 77. Гончаров, Иван. № 79. Грибоедов, Александр. № 80. Гюго, Виктор. № 81. Доде, Альфонс. № 82. Диккенс, Чарлз. № 83. Достоевский, Фёдор. № 87. Ибсен, Генрик. № 88. Келлер, Готфрид. № 89. Клейст, Генрих фон. № 90. Костер, Шарль де. № 91. Купер, Фенимор. № 92. Лесков, Николай. № 93. Лермонтов, Михаил. № 94. Мелвилл, Герман. № 95. Мериме, Проспер. № 96. Мицкевич, Адам. № 98. Некрасов, Николай. № 100. Шандор Петёфи. № 105—106. Русская поэзия XIX века. № 107. Жорж Санд. № 109. Скотт, Вальтер. № 117. Тургенев, Иван № 120. Флобер, Гюстав. № 121. Франко, Иван. № 122. Чернышевский, Николай. № 124. Шевченко, Тарас. № 127. Эса ди Кейрош. № 129. Акутагава, Рюноскэ. № 131. Поэзия Африки № 133. Асуэла, Мариано. № 134./135. Ауэзов, Мухтар. «Путь Абая». № 136. Барбюс, Анри. № 137. Бехер, Йоганнес. № 138. Блок, Александр. № 139. Брехт, Бертольт. № 140. Бунин, Иван. № 141. Унамуно, Мигель де. № 142. Верхарн, Эмиль. № 145./146 Голсуорси, Джон. «Сага о Форсайтах». № 147./148. Максим Горький. № 150. Драйзер, Теодор. № 151. Есенин, Сергей. № 154./155. Ивашкевич, Ярослав. «Хвала и слава». № 156. Янка Купала. № 157. Коцюбинский, Михаил. № 159. Леонов, Леонид. № 162. Лу Синь. № 163. Льюис, Синклер. № 164. Манн, Генрих. № 166./167. Мартен дю Гар, Роже. «Семья Тибо». № 168. Маяковский, Владимир. № 169. Андерсен-Нексе, Мартин. № 174. Рид, Джон. № 175./176. Роллан, Ромен. «Жан-Кристоф». Книги 1-10 № 184. Тагор, Рабиндранат. № 185. Твардовский, Александр. № 186. Толстой, Алекс № 187. Упит, Андрей. № 188. Уэллс, Герберт. № 189. Фадеев, Александр. № 190. Федин, Константин. № 191. Фейхтвангер, Лион. № 193. Франс, Анатоль. № 194. Фурманов, Дмитрий. № 195. Хемингуэй, Эрнест. № 196. Чапек, Карел. № 197. Шолом-Алейхем.

28.02|07:14

0
Книги - библиотека световна класика

www.olx.bg 4 София

ВАЖНО ! 90% от книгите са НОВИ ! ПРИ ПОКУПКА НА 5 КНИГИ - 6 та ПОДАРЪК ПО МОЙ ИЗБОР !!! КНИГИ х 15 лв. : Оноре дьо Балзак - Човешка комедия / 1 ,2, 3 том/-заедно 15лв - нови Театър на английския ренесанс - нова КНИГИ х 10 лв. : Алесандро Мандзони - Годениците - нова Ромен Ролан - Жан Кристоф / 1 и 2 том/ - заедно 10.лв. - нови Френска поезия - нова Френски театър на класицизма - нова КНИГИ х 8 лв. Мигел де Унамуно - Мъгла Авел Санчес , Рамон дел Валие -Инклан , Сонати Тиранинът Бандерас - нова Алексей Толстой - Ходене по мъките - нова Луиджи Пирандело - Избрани творби Публий Овидий Назон - Метаморфози - нова Едгар Алан По - Избрани творби - нова КНИГИ х 6 лв. Антични романи нова Абат Прево - Манон Леско , Шодерло дьо Лакло - Опасни връзки - нова Анатол Франс - Избрани творби - нова Проспер Мериме - Избрани творби -нова Е.и Ж. дьо Гонкур - Жермини Ласертьо , Е.дьо Гонкур - Братя Земгано - нова Уилям Фокнър - Двоорецът -нова Максим Горки - Майка - Разкази -нова Александър Херцен - Минало и размисли - нова Бертолт Брехт - Избрани творби - нова Ромуло Галиегос - Доня Барбара , Мигел Анхел Астуриас - Сеньор президентът - нова Еса ди Кейрош - Престъплението на отец Амару - нова Жигмонт Мориц - Господарска веселба ,Някъде в глухата провинция - нова КНИГИ х 4 лв. Фьодор Гладков -Цимент Иван Тургенев - Романи и повести Болеслав Прус - Фараон - нова Бенито Перес Галдос - Кадис , Доня Перфекта - нова Виктор Юго - Избрани творби

11.03|09:01

0
Колекция Barbara Wood на испански език

www.olx.bg 7 София

Колекция от книги на известната писателка Barbara Wood,на испански,с твърди корици,много запазени,някои са и нови.Цена за брой-8лв.Цялата колекция от 18 бр- 110лв.

11.04|18:09

0
Колекция мъжки списания Men’s Health, Playboy и др.

www.olx.bg 20 София

Продавам колекция мъжки списания. Налични са следните издания и броеве: Руският Mens Health: Март 2002 Януари 2003 Септември 2003 Октомври 2003 Ноември 2003 Декември 2003 Декември 2004 Септември 2005 Руският Men’s Fitness: Декември 2004 Август 2005 Esquire: Април 2007 Клуб М: Юни 2004 Българският Playboy: Май 2002 Юни 2002 Юли 2002 Август 2002 Октомври 2002 Ноември 2002 Януари 2003 Април 2003 Август 2003 Септември 2003 Октомври 2003 Ноември 2003 Февруари 2004 Май 2004 Август 2004 Декември 2004 Април 2005 Юли 2011 По някои от списанията е подчертавано в отделни статии, а на брой №4 от юли 2002 на българския Playboy липсва задната корица. Във всяко останало отоншение броевете са супер. Обща цена за цялата колекция: 20 лв.

20.04|14:17

0
Златната колекция Двете книжки за 16лв.

www.olx.bg 16 София

Джъмбо ми се доблира и аз си купих и една приятелка ми купи а снежанка си я бях поръчала от една жена за 6лв я продаваше с доставката ми дойде за 10лв но се оказа че и брат ми е купил та ми станаха две и от нея не целя печалба а просто парите който аз съм дала за тях за двете аз съм дала 16лв и 16лв. Искам за двете ..

10.04|22:06

0
Златна Колекция Дисни - Цар Лъв или Снежанка и седемте джуджета

www.olx.bg 20 София

Златна колекция - Вълшебни приказки на Дисни - Цар лъв - разпечатана, но подаръка към нея ( настолна игра - плакат ) е наличен - цена 20лв ( Втора книжка от поредицата ) Снежанка и седемте джуджета - твърди корици, лимитирано издание - с подарък метър за измерване на височина - чисто нова , неразпечатвана - изпращам по Еконт Цена - 10 лв

26.03|01:13

0
Карл Маркс и Фридрих Енгелс - рускоезична колекция от 44 тома

www.olx.bg 270 София

Поредица от 44 тома на руски език, московско издание от 1954 год., отлично запазени. Формат 145x220 мм. Купувани са от Москва. При поискване мога да ги изпратя с пратка с отстъпка на ЕКОНТ с опция за преглед преди заплащане. Москва, 1954 год. Государственное издательство политической литературы. иллюстрациями, картами. Издательские переплеты. Представленное издание представляет собой наиболее полную научную публикацию литературного наследия классиков марксизма в новых уточненных переводах, содержит важнейшие произведения К.Маркса и Ф.Энгельса, излагающие все три составные части их великого революционного учения: марксистскую философию, политическую экономию и теорию научного коммунизма. Оно рассчитано на широкий круг читателей и не является полным, академическим изданием всех произведений Маркса и Энгельса. Большая часть произведений ранее была опубликована на русском языке в томах "Архива Маркса и Энгельса", в периодической печати, в других изданиях Института Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина.

30.03|10:22

0
Богата колекция от интересни книги, различни жанрове - част 2

bazar.bg 5 София

Всички книги са в много добро състояние. Някои са като нови: Михаил Тошков, Въоръжени с надежда – хроники за април 1876 година: 5лв Константин Дуфев, За Асен – наричан още Велгун – мъдрия: 3лв Коста Църнушанов, От Шар до Пирин - легенди (с една обърната на 180° кола и няколко пречупени ъгълчета на страници) : 2лв Костадин Кюлюмов, Скендер войвода – документален роман: 5лв Александър Карпаров, Венециански гълъби – разкази: 5лв Хемънд Инис, Последното плаване – Джеймс Кук: 4лв Антонин Майе, Пелагия Каручката / награда „Гонкур”/: 6лв Уилям Голдинг, Морски обреди: 4лв Ричард Хюз, Ураган над Ямайка: 3лв Арнолд Бенет, Клейхангър: 10лв Джойс Каръл Оутс, Тях: 5лв Уилям Стайрън Самопризнанията на Нат Търнър: 6лв Агата Кристи, Смърт край Нил: 5лв Боало, Нарсьожак – Мамичка, Убийство на 45 оборота: 3лв Жорж Арно, Възнаграждение за страха: 5лв Франсис Брет Харт, Калифорнийски разкази: 6лв Тадеуш Доленга-Мостович, Знахар: 5лв Сергей Леонидович Григориев, Балетът на Дягилев (1909-1929): 10лв Милена Куртева, Джулия Ганева, Методическо ръководство по пиано – учебно помагало: 10лв Фридрих Адолф Щайнхаузен, Физиология на воденето на лъка: 10лв Александър Ширински, Щриховата техника на цигуларя: 10лв Тодор Бакалов, Сватбарските оркестри: 10лв Л. Михеева, А. Орелович, В света на оперетата: 10лв Йоханес Марио Зимел, Признавам всичко: 3лв Пер Улоф Екстрьом, Тя танцува само едно лято: 5лв Едвин Сугарев, Българският експресионизъм: 7лв Андре Мороа, Изкуството да се живее: 10лв Хорас Маккой, Уморените коне ги убиват, нали?, Прости се с утрешния ден, Саванът няма джобове: 3лв Проспер Мериме, Летопис за царуването на Карл ІХ: 5лв Стефан Майхровски, Господин Сенкевич: 5лв Катлийн Уиндзор, Вечната Амбър – първи том: 2лв Катлийн Уиндзор, Вечната Амбър – втори том: 2лв Чезаре Марки, Бокачо: 3лв Австрийски разкази, сборник: 5лв Светозар Тошев, Бунтовни времена - Документална книга за Дамян Груев: 5лв Слав Хр. Караславов, В дните на цар Ивайло: 5лв Стефан Дичев, Подземията на Сен-жан Д`Акр: 5лв Дора Бенева-Начева, Срещи с възвишеното-албум спомени: 5лв Спомени за Александър Блок, съставител Иван Николов: 7лв Марин Бончев, Славеят с име Любов – Люба Величкова: 12лв Вера Мутафчиева, Рицарят: 5лв Ърнест Хемингуей, По телеграфа - статии и кореспонденции от четири десетилетия: 5лв Никола Генадиев, мемоари том І: 10лв Александър Абаджиев, Никола Гюзелев: 10лв Виктор Юзефович, Давид Ойстрах - Беседи с Давид Ойстрах: 5лв Иван С. Тургенев, Записки на ловеца: 5лв Джеймз Фенимор Купър, Лоцманът: 5лв Георги Момчилов, Много си, Пирин, хубава: 5лв Дафни дю Морие, Братовчедката Рейчъл: 4лв Свобода Бъчварова, Литургия за Илинден: 5лв Богдан Морфов, Незабравимата Христина Морфова: 7лв Маргьорит Юрсенар, Творение в черно: 5лв Марин Бончев, Асен Найденов - При патриарха на българския оперен театър: 7лв Живка Шамлиева, Изстрадани звуци - Романът на Недялка Симеонова: 7лв Константин Карапетров, Елена Николай: 10лв Разкази от Британските острови – сборник: 5лв Френски морски новели – сборник: 5лв Югославски морски новели – сборник: 5лв Английски морски новели – сборник: 5лв Сръбски разкази – сборник: 5лв Величка Настрадинова, Аз съм царят: 5лв Макс Фриш, Дневници - Книга І (1946-1949): 5лв Андре Мороа, Олимпио или животът на Виктор Юго: 5лв Иван Богданов, Неизбледняващи спомени - Срещи и разговори с български писатели и учени: 5лв Едгар Алан По, Историята на Артър Гордън Пим-повест: 5лв Антон Дончев, Сказание за времето на Самуила-исторически роман: 5лв Натали Сарот, Планетарий; Златните плодове; Употреба на словото: 5лв Николай Хайтов, Последните мигове и гробът на Васил Левски: 5лв Викторас Кулвинскас, Обичай своето тяло: 2 лв

07.04|12:13

0
Linguaphone language courses немски език плочи пълна колекция

www.olx.bg 40 София

Продавам пълен комплект плочи за обучение по немски език. Всички са в много добро състояние. Подредени са в куфарче, на две от снимките съм снимала съдържанието.

24.02|20:36

0
Колекция книги "Училище за вампири" Промоция!

bazar.bg 10 София

Книгите са в отлично състояние.Цената е 10 лв. за всяка по отделно. Налична е само Непокорна.

05.04|21:24

0
Библиотека "Славейче"

www.olx.bg 50 София

Библиотека "Славейче". Книжка-приложение на сп. "Славейче". 1980г.-бр.2,8,9 1981г.-бр.4,7,9,10 1984г.-бр.8,9 1985г.-бр.1,2,3,4,7,8,9,10 1986г.-бр.1,2,3,4,5,6,8,9,10

01.04|21:11