търсене книги и списания при поискване "Му-Пловдив!Пълен комплект за кандидат-студенти-теми,задачи и сборници"

  • >> Следващото

0
Сборници по химия за кандидат-студенти

bazar.bg 25 Асеновград

Здравейте! Сборниците са чудесни, материалът е обяснен супер добре, спестява ви много излишни ядове. Аз съм ги използвала за кандидатстване и в първи курс. Горещо препоръчвам! Няма драскано вътре, най-много някоя удивителна с молив.

05.06|19:29

0
Органична химия - теми за кандидат-студенти;

www.olx.bg 10 Свищов

Органична химия - теми за кандидат-студенти; Абагар

27.07|01:42

0
Теми: История на България за кандидат-студенти

bazar.bg 59 София

Разработени теми по История на България, съобразени с плана конспект на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и проверени от учител, специалист в подготовката на кандидат-студенти. Темите са писани на ръка с четлив почерк. Комплектът включва следните теми: -Образуване и укрепване на българската държава (края на VII – средата на IX в.) -Християнизация и политическо развитие на България (втората половина на IX – първите три десетилетия на X в.) -Залезът на ранносредновековното Българско царство (927–1018) -Възобновяване и развитие на Българското царство при Асеневци до 1241 г. -Църква и култура през XV–XVII в. -Политически и съпротивителни движения на българите през XV–XVII в. -Ранно българско възраждане -Изграждане на новобългарската просвета и на възрожденската култура -Църковно-национално движение през епохата на Възраждането -Източната криза (1875–1878) и българският политически въпрос -Възстановяване и развитие на българската държава (1878–1885) -Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885) -България в края на XIX век (1887–1899) -Българският национален въпрос (1878–1903) -България в навечерието и по време на Балканските войни (1908–1913) -Държавно-политическо развитие на България (1918–1923) -България в годините на Втората световна война (1939–1944)

16.07|14:14

0
Тестове по биология за кандидат-студенти в МУ-Пловдив

www.olx.bg 14 Пазарджик

1.1.Тестове по биология за кандидат-студенти - 8 клас (анатомия и физиология на човека) - 18 лв. 1.2.Тестове по биология за кандидат-студенти - 9 клас (биология на клетката и екология) - 15 лв. 1.3. Сборник с тестове по биология за кандидат-студенти - 10 клас (генетика и еволюция) - 14 лв.

06.07|18:29

0
КСК 2018 Пловдив!Тестове по биология за кандидат-студенти

bazar.bg 30

Тестове по биология за кандидат-студенти в МУ-Пловдив-3броя.Тестовете са преснимани. 1.„Тестове по биология за кандидат-студенти (анатомия и физиология на човека) 2.„Тестове по биология за кандидат-студентииология на клетката и екология)” 3.„Сборник с тестове по биология за кандидат-студенти (генетика и еволюция)”

20.07|01:18

0
Сборници от задачи по Математика за ученици, студенти, учители

www.olx.bg 10 Карлово

Продавам сборници от задачи по Математика в помощ на ученици, студенти, учители за учебния процес, зрелостни изпити и кандидат - студентски изпити 1. Ръководство за решаване на задачи по Математика за ученици от средни училища, зрелостници и кандидат студенти ( Константин Петров ) Издателство "Народна просвета" - София, 1984г. ( общо 3265 задачи ) ЦЕНА: 82 лв. 2. Ръководство за решаване на задачи по Математика за ученици от 7 - 12 клас, зрелостници и кандидат - студенти ( Константин Петров ) Издателство "Народна просвета" - София, 1980г. ( общо 1485 задачи ) ЦЕНА: 37 лв. 3. Сборник от задачи по Математика за кандидат - студенти ( Боян Петканчин, Спас Манолов, Никола Мартинов, Константин Петров ) издателство "Наука и изкуство" - София, 1978г. ( общо 1330 задачи ) ЦЕНА: 35 лв. 4. Ръководство за решаване на задачи по математика за кандидат - студенти ( Руси Русев, Владимир Георгиев ) издателство "Наука и изкуство" - София, 1981г. ( общо 995 задачи ) ЦЕНА: 25 лв. 5. Конкурсни задачи по Математика за постъпване във ВУЗ ( Георги Паскалев ) издателство "Наука и изкуство" - София, 1983г. ( общо 554 задачи ) ЦЕНА: 15 лв. 6. Математически конкурси ( Л. Давидов, В. Петков, Ив. Тонов, Вл. Чуканов ) Държавно издателство "Народна просвета" - София 1977г. ( общо 580 решени задачи ) ЦЕНА: 15 лв. Заявете посочената литература, която да Ви бъде много полезна и необходима. За контакти : 878 - Покажи -

19.06|18:43

0
Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти

bazar.bg 9 Габрово

Боян Петканчин Спас Манолов Никола Мартинов Костадин Петров 1974 510 страници

10.07|20:02

0
Сборник с логически задачи по химия за кандидат-студенти

www.olx.bg 11 София

Сборникът е актуален за тази година за кандидат-студенти по химия в СУ "Св. Климент Охридски", МУ-София и МУ-Пловдив. Сборникът включва 246 стр. логичеси задачи с условия и решения към тях. Автори: Галин Петров и Емилия Пачеджиева Издатвелство: Макрос

09.08|10:42

0
Сборник с логически задачи по химия за кандидат-студенти Макрос

bazar.bg 450

Сборник с логически задачи по химия за кандидат-студенти на издателство "Макрос".

09.08|12:48

0
Сборници и теми по химия

bazar.bg Кърджали

Сборниците са два - на Галин Петров и Емилия Пачеджиева /жълт/ и този на "Техника" /лилав/. Жълтият е с реална цена 15лв. /продава се за 8/, а лилавият - 17лв./продава се за 10лв./. Темите по химия включват всичкия материал, необходим за кандидатстудентска подготовка, а и подходящ за училище. Двете папки са разделени на органична и неорганична химия. Продават се по 25лв всяка. Възможен е коментар по цената.

30.07|16:33

0
теми за държавен изпит / 2014 г. / на студентите от специалност Финанси КИА Пловдив,

bazar.bg 60

Продавам теми за държавен изпит / 2014 г. / на студентите от специалност "Финанси" КИА Пловдив 1. Произход,същност,функции и роля на парите;от пълноценните през декротните до електронните пари. 2. Инфлация и атиифлационна политика.Валутен борд-необходимост,същност и значение;от лева към еврото 3. Финансите - основна форма на парични отношения.Генезис и съдържание на финансите.Фискални и нефискални финанси. 4. Финансова система-същност и основни звена.Фискални и нефискални звена на финансовата система.Финансовите пазариинамично звено на финансовата система. 5. Публични блага-основа на публичните финанси;същност,видове и значение на публичните блага.Източници на финансови ресурси за финансиране на публичните блага и методи за акумулирането им. 6.Произход,същност и развитие на данъка.Принципи и начини на облагане с данъци,други документи по ЗДДС.Видове,характеристика и предназначение 7. Същност и организация на данъчно-осигурителния контрол.Национална агенция за приходите-структура и функции.Права и задължения на приходната администрация. 8.Данъчно-осигурителен процес и контрол.Общи правила и административни производства.Обезпечаване и събиране на публични вземания. 9.Институционални характеристики на митническия контрол.Устройство,права и задължения на митническата администрация.Форми и методи на митнически контрол.Анализ на риска. 10.Мито,митническа тарифа и митническа политика.Специфика на митата като форма на косвени данъци.Връзката им с външната търговия и външно търговския режим.Характеристика на митническата тарифа.Митническа облагаема стойност и нейното облагане с мита,акцизи и ДДС.Роля и значение на Световната Търговска Организация.(СТО)Митнически режим и политика в рамките на ЕС. 11.Контрол върху процеса обмитяване.Особености на контрола върху въвеждането, декларираното, манифестирането, оценяването, тарифирането, гарантирането 12.Органи и организация на контрола в Р България.Обща характеристика на контролните органи.Характеристика на специалните и специализирани контролни органи. 13.Институционални характеристики на одита на Сметната палата.Цел,задачи и устройство на Сметната палата.Същност,видове,одити и организация на одитната дейност. 14.Институционални характеристики на държавната финансова инспекция.Устройство на Агенцията за държавна финансова инспекция.Технология на държавната финансова инспекция,мерки за отстраняване и предотвратяване на нарушенията. 15.Системи за финансово управление и контрол.Цели,задачи и елементи на системите за финансово управление контрол.Вътрешен одит-цели,задачи и организация. 16. Институционални характеристики на субектите на контрола върху капиталовите пазари.Цели,задачи,устройство и организация на дейността на Комисията за финансов надзор и Централна депозитар. 17. Държавни разходи.Теоретични основи и групировка на същите.Разходно бюджетна класификация.Видове държавни разходи и характеристика на същите.Ефективност на финансовите разходи. 18. Държавен бюджет.Произход,същност принципи на изграждането и функционирането му.Бюджетна система и политика.Бюджетен процес съставяне, разглеждане, утвърждаване,изпълнение и приключване на бюджета. 19. Местни финанси и бюджети.Връзка и зависимост между териториалното обособяване на страната и нейната бюджетна система.Приходи на общинските бюджетиидове и характеристика.Разходи на общинските бюджетиидове и с финансовата автономия на общините.Политика и тенденции в тази посока. 20.Международни,регионални и глобални 21. Финанси на предприятието(фирмата)-основно звено на финансите и финансовата система.Паричните потоци на предприятието-главно съдържание на неговите финанси. Необходимост и същност на балансирането между входящите и изходящи парични потоци,респективно приходите и разходите на фирмата. Темите са до 39-та просто не се събират за инфо по телефона .

27.06|13:38

0
Сборници с решени задачи по химия за КСК

www.olx.bg 20 Две могили

Помагалата са като нови, на издателство Регалия 6 са.

04.06|08:24

0
Тестове за кандидат-студенти

bazar.bg 6

10 примерни теста за кандидат-студенти РЕГАЛИЯ 6 За единен приемен изпит - специална част (география на България) за кандидатстване в УНСС - 6 лв.(НА ПОЛОВИН ЦЕНА) 10 примерни теста за кандидат-студенти РЕГАЛИЯ 6 За единен приемен изпит - специална част (Български език и литература) за кандидатстване в УНСС - 6 лв. (НА ПОЛОВИН ЦЕНА! ОНЛАЙН СА 12ЛВ.) Единен приемен изпит -обща част (БЕЛ и математика) - 10лв Единен приемен изпит -специална част (география) - 7лвСправочник по математика за единния приемен изпит -3лв

26.05|13:23

0
Справочник за кандидат-студенти

bazar.bg 060 София

Справочник за кандидат-студенти 2017-2018 за Софийски университет "Св. Климент Охридски". Цена: 0,60 лв.

14.07|07:40

0
Тестове за кандидат -студенти

bazar.bg 1 Исперих

Разполагам с 3 сборника -1,3 И 4 номер. Другите са продадени: 1/ Справочник за зрелостници и кандидат-студенти. Автори-Т.Витанов; М.Маринов; Ч.Лозанов и С. Цветков.Изд. Анубис-2014 г.-продадено 2/ От Паисий до Талев-сборник от помощни материали, анализи и интерпретации в подготовка за зрелостния изпит. Автор-Драгомил Георгиев-изд.Добрич-2002 година. 3/ Тестове по математика за кандидатстудентски изпити в Техническия университет-София-2014 г. Изд. Факултет по приложна математика и информатика при техническия университет.-продадено 4/ Справочник по математика-помагало за всички класове в СОУ-Анубис-2007 година-продадено 5/ Тестове за проверка и оценка на знанията-София-2000 година. Автори-Иван Трендафилов и Александър Кючюков.Второ издание. 6/ Справочник по математика-за кандидат-студенти в УНСС и други вузове-изд. Архимед-2003 г. 7/ Решения на задачи от зрелостни изпити-Регалия 6 -1994 година. Авториикола Николов и Петрана Тодорова. 8/ Теми от писмените конкурсни изпити по математика-2004 година-Р.Русев и С. Чочева. 9/Тестове по математика за кандидат студенти и ученици-Иван Трендафилов и Александър Кючюков

22.08|13:18

0
Химия за кандидат студенти

bazar.bg 4

Химия за кандидат студенти , 405стр. Автор инж.Благомира Стайкова , издателство "Техника".Разгледайте и др.учебници в обявите ми. Добро състояние. Изпращам по Еконт с опция Преглед и 10% отстъпка от доставката.

10.07|12:05

0
Математика за кандидат-студенти

www.olx.bg 8 Стара Загора

1. Математика за кандидат-студенти - задачи и решенията им 2. Сборник по математика 9-12 клас за кандидат-студенти /с отговори, упътвания и решения/ *Цената е за брой

14.08|10:12

0
Изпитни въпроси за кандидат студенти

www.olx.bg 5 София

примерни въпроси за кандидат студенти поинформационни технологии-и информатика -по български език и по география-цената е за 1 брой.-5лв./историческа книга за боржиите-роберто джервазо много запазена-4лв-конникът без глава-5лв-децата на капитан гранд 5лв

28.06|18:12

0
Учебник по химия за кандидат-студенти

www.olx.bg 5 Враца

Учебника не е използван.

23.08|11:55

0
Английски език- част 2-за кандидат-студенти

bazar.bg

Английски език- част 2-за кандидат-студенти

12.07|12:30

0
сборник тестове по биология за кандидат студенти

bazar.bg 3 Исперих

за информация на лични

18.07|22:17

0
- 2 лв от цената. Кандидат-студенти по медицина, матура по биология

www.olx.bg 14 Момчилград

Повечето са до 14 лв. . Може да се закупят и по отделно. До 12 клас. ХИМИЯ за 7 клас по новата програма - Просвета. ХИМИЯ за 8 клас по новата програма - Просвета. ХИМИЯ Сhemistry за 8 клас - Нова звезда. Химия Сhemistry за 9 клас - Анубис. Готови за Матура - Химия - Анубис. Химия за 10 клас профилирана подготовка - Анубис.

29.05|06:08

0
Списание Cosmopolitan пълен комплект 2012 г.

bazar.bg 15

Списание Cosmopolitan пълен комплект 2012 г.

09.07|08:10

0
Българска енциклопедия - пълен комплект 5-тте тома

www.olx.bg 35 Стара Загора

Отлично запазени , издание на БАН в периода 1963-1969 г. Поотделно не се продават. Обща цена за петте тома е 35 лв, цената е без коментар.

20.08|08:16

0
Пенка Константинова Тестове по история за гимназисти и кандидат-студенти

bazar.bg 480

Тестове по история за гимназисти и кандидат-студенти Автор: Пенка Константинова Издателство: Ариадна Ново.

25.07|18:08

0
Речник на литературните термини и Бълг. език за кандидат студенти

www.olx.bg 10 Пловдив

Речник на литературните термини. Като нов. 780 страници. Без забележки.И Български език за подготовка на зрелостници и кандидат студенти. Правопис, граматика и пунктуация- 19 лв.

09.08|08:50

0
Учебник по химия за кандидат-студенти по медицина,стоматология ифармац

www.olx.bg 9 Добрич

Учебник по химия обща и неорганична химия

02.07|22:58

0
Пълен комплект учебници за 9 клас от 2018/2019г.

www.olx.bg 125 София

Пълен комплект учебници за 9 клас от учебната 2018/2019г. За повече снимки пишете на лично. 1/3 от учебниците не са използвани. Може и коментар на цената.

29.06|13:32

0
Пълен комплект Учебник и тетрадка IATA курс

www.olx.bg 1349 София

Пълен комплект-Учебник и тетрадка на английски език за специализиран курс за IATA-агент. Учебника е подходящ за самоподготовка. Учебникът е 2000 страници. Курсът за ЯТА е проведен юни 2016 год. Изпращам с опция за тест и преглед

07.08|18:15

0
Учебници и тетрадки по английски Пълен комплект за 8 клас

www.olx.bg 15 София

Учебниците и тетрадките са със забелени писания. Някои имат и диск. Предназначени са за всички учебни класове, включително и 8 подготвителен и 12-ти включително. Цената е за целия комплект в учебната година - някои години учебник и тетрадка, а други години - учебник и 2 тетрадки. Нивото в последния курс е С1 .

07.08|21:59

0
Пълен комплект учебници за 8 клас в уч Асен Златаров гр плевен

www.olx.bg 5 Плевен

Запазени учебници и не е драскано по тях

30.06|23:26

0
Списание "JOY"- пълен комплект 2013 г.

bazar.bg 15

Списание "JOY"- пълен комплект 2013 г.

09.07|07:44

0
Сборник по Биология за кандидат-студенти за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"

bazar.bg 12 Разлог

Сборникът е предназначен за подготовка за изпита по Биология в Медицински колеж Варна

11.07|18:06

0
Забавни задачи-парадокси и задачи-софизми по физика М. Тулчински

bazar.bg 12

състояние: Отлично издателство: Техника град на издаване: София година на издаване: 1983 език: Български страници: 175 корици: меки формат: 215/145мм книгата е в наличност 1778510 Забавни задачи-парадокси и задачи-софизми по физика М. Тулчински

08.07|22:21

0
Забавни задачи- парадокси и задачи - софизми по физика

bazar.bg 10 Белене

Книгата е в много добро състояние. Няма липсващи или повредени страници. Съдържа 183 фигури и 295 задачи и софизми. Издадена е през 1983 г., 216 стр. Цитати от книгата: парадокс Нормалната температура на човешкото тяло е 36,6оС. На човек, обаче, не му е студено, когато температурата на въздуха е 25оС, и не му е много топло, когато тя е 36оС. Във водата, обратно, при 36оС човек се чувства добре, а при 25оС му е хладно. Как да се обясни този парадокс? Отговорът е следният - колкото едно тяло има по-добра топлопроводимост, толкова повече топлина отнемаот околната среда. Въздухът е с много лоша топлопроводимост, от което следва, че не може да отнеме много топлина, за разлика от водата. А металите, които сас много висока топлопроводимост отнемат топлината много бързо и затова ако пипнем метал винаги ни се струва студен, дори и да е при стайна температура. Това е "парадоксът" и неговият отговор е топлопроводимост или реципрочното му термично съпротивление. парадокс При отражение в плоско огледало нашите дясна и лява част разменят местата си. А горната и долната част остават непроменени. Няма ли и тук противоречие. Това са задачи-софизми или още се наричат парадокси във физиката.При тях непременно умишлено е допусната някаква грешка, която трябва да се открие.такива грешки може да допусне всеки,които не възприема задълбочено взаимните връзки нафизичните явления. Относно третия "парадокс" плоското огледало наистина не дава обърнати образи. В първата част от условието е допусната грешка. Никаде обаче не пише, че то обръща главата и краката- тъкмо обратното те остават не променени. Огледалото също не обръща лявото на дясно

14.07|08:35

0
Учебници и сборници

www.olx.bg 2 Хасково

Помагало по математика за ЗИП, издателство Анубис-2 лв. Атлас по география за 8 клас, Просвета- 2 лв. Ten smart tests- подготовка за изпита по английски език след 8 клас- 4 лв. География и икономика за 9 клас, Просвета- 7 лв.

05.07|11:46

0
Сборници по математика

www.olx.bg 8 София

Сборниците са по математика.Някои от тях са кандидатстудентски. Цената е по договаряне.

05.07|23:09

0
Теми по органична, неорганична химия

bazar.bg 7

Издателство Абагар. Неразличими от нови. Теми по неоргачна химия -Абагар Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения- Абагар Теми по органична химия- Абагар При закупуване и на 3те , ги давам общо за 15 лв.

06.08|11:40

0
Теми по транспортен мениджмънт и логистика

bazar.bg 100 София

Теми по транспортен мениджмънт и логистика.

16.08|22:12

0
Физика - учебници , сборници

bazar.bg 1

Физика 8 клас , изд. Просвета . Цена - 1 лв. Сборник от задачи и тестове по физика и астрономия за 8 , 9 , 10 клас , изд. Булвест 2000 . Цена - 2 лв. Физика и астрономия 8 клас , изд. Просвета . Цена - 3 лв. Сборник задачи по физика за 8 клас , изд. Педагог . Цена - 1 лв.

11.07|14:43

0
Учебници и сборници по счетоводство

www.olx.bg 10 Добрич

1. Учебник и сборник по банково счетоводство 2. Учебник и сборници по счетоводство на фирмата 3. Учебник по микроикономика Помагалата са стари. Ползвани да в техникум по икономика преди 18 години. Някой ми каза, че теорията била същата, нищо, че някои числа са други

17.08|03:33

0
Стопанска история - въпроси и теми за самоподготовка

www.olx.bg 7 Големо Бучино

Издателство "Крисан-С", 2014г.

20.06|16:43

0
Сборници и учебни тетрадки за 7 клас

www.olx.bg 10 Звездица

В сборниците и учебните тетрадки изобщо не е писано Сборниците и учебните тетрадки са по 5лв Само големия зелен сборник е по 12лв

06.08|11:40

0
Сборници по матвматика, учебник информатика/ИТ

www.olx.bg 5 Плевен

1.Учебни помагала по математика 7-12 клас, 2. тестове подготовка зрелистен изпит 3. Учебник информатика 9 клас 4. Учебник информационни технологии 9 клас и 10 клас

27.05|00:39

0
Сборници и учебници по биология и химия

www.olx.bg 5 София

Сборниците са в отлично състояние,като нови. Теми и тестове по биология -10 лв ПРОДАДЕН Тестове по биология за кандидат -студенти 7 лв. ПРОДАДЕН Химия и ООС 10 кл. 5 лв Химия и ООС 9 кл ПРОДАДЕН

21.06|21:15

0
Продава учебници и сборници кандидатстуденти МУ

bazar.bg

За подготовка за МУ- Пловдив, МУ- София и МУ- Варна

23.06|00:10

0
Разписани въпроси, теми и отговори по биология и химия

www.olx.bg 1 Сливен

Предлагам ги за подготовка за изпити за София, Варна и Стара Загора. Качеството е гарантирано.

09.08|00:16

0
Разработени теми/лекции/материали за изпит за адвокати

www.olx.bg 70 София

Продавам лекции/разработки/теми за подготовка за изпит за адвокати и младши адвокати. В материалите са включени решени тестове /от 2005 до 2019 г./, разработки на въпросите от конспекта, казуси, тълкувателни решения и други материали. Материалите са разработени лично от мен, с помощта на колеги експерти и успешно използвани за пролетната сесия на 2019 година.

18.08|00:44

0
Методически разработки на теми от свободноизбираемата подготовка по физика

bazar.bg 3 Варна

Сборникът съдържа методически разработки на учители по физика, с които се популяризира опитът им по разширяване и задълбочаване на знанията по физика на учениците в свободноизбираемата подготовка (СИП). Сборникът е предназначен за учители. Автор:Недка Коралова, издателство: Министерство на културата, науката и просветата, София, 1989г.

22.06|03:20

0
Теми и есета по литература - 9. клас (първи свитък)

bazar.bg 6 София

И здателство "Диоген" предлага поредицата "Теми и есета" със съчинения, свързани с изучавания литературен материал за 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас и 12. клас. За да бъде помагалото по-полезно, всяка от темите е разработена най-напред като подробен план, а след това като цялостен текст. Така всеки ще има възможност да проследи в детайли процеса на изграждане на едно ученическо съчинение - от тълкуването на проблема, заложен в заглавието, през тезата и нейната аргументация до окончателното му написва не. 128 страници

12.08|22:38
  • >> Следващото